Magdalena Gaj przewodniczącą Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej "Intersputnik"

Share

Logo organizacji Intersputnik (Credits: Intersputnik)W dniu 24 kwietnia 2012 r. w Krakowie, na zaproszenie Magdaleny Gaj, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, odbyła się 40-ta sesja Rady i 14-te posiedzenie Komitetu Eksploatacyjnego Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej „Intersputnik". Podczas sesji delegaci na Przewodniczącą Rady na roczną kadencję, wybrali Magdalenę Gaj.

Gaj jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie. W 1998 ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1998–2001 odbyła aplikację radcowską, pracując w tym czasie w kancelarii radcowskiej i uzyskując uprawnienia radcy prawnego.

W 2001 podjęła pracę w departamencie prawnym ówczesnego Urzędu Regulacji Telekomunikacji, przekształconego później w Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, a później w Urząd Komunikacji Elektronicznej, a w 2005 objęła stanowisko dyrektora tego departamentu. W 2009 została mianowana podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Po jego przekształceniu, 23 listopada 2011, objęła takie samo stanowisko w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Na początku 2012 została zgłoszona jako oficjalny kandydat na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 27 stycznia 2012 jej kandydatura została zaakceptowana przez Sejm, a 1 lutego 2012 przez Senat.

Magdalena Gaj (Credits: www.cyfryzacja.media.pl)

W dalszym porządku, podczas obrad omówiono szereg spraw związanych z bieżącą działalnością Intersputnika oraz perspektywami rozwojowymi organizacji. Intersputnik, mimo kryzysu gospodarczego, osiągnął dobre wyniki finansowe, dzięki czemu można było  zwiększyć kapitał zakładowy. Zatwierdzono sprawozdanie Dyrektora Generalnego z działalności organizacji, a także sprawozdanie Komitetu Audytu i sprawozdanie z wykonania planu finansowego na rok 2011.

Omawiano również sprawy związane z rozwojem systemu telekomunikacyjnego wykorzystującego nowe satelity oraz własne zasoby orbitalne i częstotliwościowe Intersputnika we współpracy z zainteresowanymi partnerami. Dyskutowano między innymi o postępie we wdrażaniu projektów dotyczących priorytetowych pozycji orbitalnych 16W i 78E.

Na zakończenie zostały wręczone Dyplomy Honorowe organizacji. Dyplom otrzymał między innymi Mariusz Czyżak, Dyrektor Generalny Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Obrady Rady Intersputnika 24.04.2012 (Credits: www.uke.gov.pl)

Międzynarodowa Organizacja Łączności Kosmicznej "Intersputnik" została utworzona w 1971 r.  z inicjatywy ówczesnego ZSRR. Założycielami organizacji było osiem państw satelickich ZSRR: Bułgaria, Czechosłowacja, Kuba, Niemiecka Republika Demokratyczna, Mongolia, Polska, Rumunia, i Węgry.  Intersputnik jest jednym z pierwszych operatorów satelitarnych, który świadczy usługi telekomunikacyjne. Organizacja wynajmuje satelity operatorom telekomunikacyjnym, nadawcom telewizyjnymi i innym firmom komercyjnym.

W czasach zimnej wojny obejmowała ZSRR i jej państwa satelitarne. Obecnie jest międzyrządową organizacją otwartą dla wszystkich krajów. Obecnie organizacja liczy 25 członków i zapewnia usługi satelitarne w ponad 40 krajach. W Polsce od 1974 łączność w ramach Intersputnika zapewniało Centrum Łączności Satelitarnej w Psarach koło Kielc (zlikwidowane w 2010).

źródło: INTERSPUTNIK, Wikipedia, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę