300 mln zł od NCN na przeprowadzenie czterech konkursów

Share

Credits: Panthermedia300 mln złotych przeznaczyło Narodowe Centrum Nauki na sfinansowanie projektów badawczych w ramach czterech konkursów: OPUS, PRELUDIUM, SONATA i SONATA BIS. Wnioski można składać do 15 czerwca. Jak informuje Kamila Patoła z Narodowego Centrum Nauki nowością jest podział znanego już polskim naukowcom konkursu SONATA na dwa odrębne konkursy: SONATĘ oraz SONATĘ BIS.

"Staramy się jak najlepiej dopasować ofertę grantową NCN do potrzeb polskich naukowców, dlatego po analizie wyników poprzednich konkursów podzieliliśmy SONATĘ na dwie odrębne ścieżki. Podjęliśmy taką decyzję również dlatego, że wnioski składane przez potencjalnych adresatów konkursu SONATA i SONATA BIS były dobrej jakości, zaś poprzednie edycje SONATY cieszyły się wyjątkowo dużym zainteresowaniem" - podkreśla przewodniczący rady Narodowego Centrum Nauki prof. Michał Karoński.

SONATA w zmienionej formie daje szansę osobom rozpoczynającym karierę naukową na sfinansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego. Mogą w nim brać udział osoby, które w ciągu pięciu lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskały stopień naukowy doktora.

Projekt finansowany w ramach SONATY powinien trwać od 36 do 60 miesięcy, zaś wśród jego wykonawców może być co najwyżej jeden samodzielny pracownik naukowy i to wyłącznie spoza jednostki, która zatrudnia kierownika projektu.

W ramach SONATY BIS można dostać grant na realizację projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. W tym konkursie mogą brać udział osoby posiadające stopień lub tytuł naukowy doktora, uzyskany w ciągu 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wśród wykonawców projektu, poza wnioskodawcą nie mogą znajdować się samodzielni pracownicy naukowi. Na realizację SONATY przeznaczono 30 mln zł, natomiast na SONATĘ BIS - 60 mln zł.

 

OPUS to konkurs ogólny na finansowanie wszechstronnych projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Mogą w nim brać wszyscy badacze, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego oraz doświadczenia. Warunkiem koniecznym jest czas realizacji projektu badawczego nie dłuższy niż 36 miesięcy. Łączne środki finansowe, które przeznaczono na konkurs to 180 mln zł.

Konkurs o nazwie PRELUDIUM, na realizację którego przeznaczono 30 mln zł, dotyczy finansowania ciekawych projektów badawczych, przeprowadzanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, które nie mają jeszcze stopnia naukowego doktora. Realizacja projektu zgłaszanego w tym konkursie nie może trwać dłużej niż 36 miesięcy, zaś zespół wykonawców projektu powinien liczyć nie więcej niż trzy osoby.

W pierwszej edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM oraz SONATA polskim naukowcom przyznano ponad 460 mln zł.

Wraz z ogłoszeniem nowych konkursów rada NCN wprowadziła istotne zmiany w regulaminie przyznawania środków, m.in. ograniczenia w występowaniu z wnioskami dla kierowników, których projekty w poprzedniej edycji konkursów znalazły się wśród 20 proc. najsłabszych. Nie będą mogli oni wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w kolejnej edycji tego samego konkursu.

"W ramach każdego z naszych konkursów otrzymujemy tysiące wniosków o finansowanie. Spora część z nich to wnioski napisane niedbale, często w ostatniej chwili. Dzięki wprowadzonym restrykcjom uda się nam oszczędzić czas i poświęcić go na ocenę naprawdę ciekawych i ważnych dla rozwoju nauki projektów. Podobne ograniczenia są stosowane przez agencje grantowe na całym świecie, m.in. przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council)" - mówi dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk.

Kolejną ważną zmianą jest ograniczenie możliwości składania wniosków przez jednego kierownika projektu. Niegdyś możliwe było składanie kilku różnych wniosków w równolegle biegnących konkursach, obecnie w konkursach ogłoszonych w tym samym dniu można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku.

Modyfikacji uległ również sposób oceny wniosków. Ocena merytorycznej części wniosku w pierwszym etapie dokonywana będzie wyłącznie na podstawie skróconego opisu projektu badawczego. Opis ten powinien być zatem wyjątkowo uważnie sporządzony i powinien zawierać wszystkie istotne informacje, na podstawie których będzie możliwa ocena projektu.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą, która finansuje projekty z zakresu badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie. W marcu tego roku NCN zakończyło pierwszy rok działalności. W ciągu minionego roku do naukowców trafiło blisko 470 mln zł.

źródło: PAP - Nauka w Polsce

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę