"Tendencje Rozwojowe Technik i Technologii Kosmicznych" - podsumowanie

Siedziba Polskiej Akademii Nauk (Credits: forumakademickie.pl)W dniu 21 października 2011 r. w Centrum Badań Kosmicznych PAN odbyła się konferencja "Tendencje Rozwojowe Technik i Technologii Kosmicznych". Konferencja była zorganizowana przez Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN i Polskie Towarzystwo Astronautyczne przy pomocy: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Instytutu Optoelektroniki WAT.

 

 

Na konferencji wygłoszono 11 referatów. Tematyka obejmowała techniki kosmiczne do zbierania tzw. śmieci kosmicznych, symulacje zderzeń odłamków z osłonami statków kosmicznych, modelowanie silników rakietowych, prace nad stałymi materiałami pędnymi, rakiety wysokiej mocy i eksperymentalne, projekty pojazdów do turystyki kosmicznej.

W konferencji uczestniczyło około 20 uczestników z Polski i 1 gość z zagranicy. Uczestnicy reprezentowali nastepujące intytucje zajmujące się tematyką technik i technologii kosmicznych: Komitet Badań Kosmicznych PAN, Polskie Towarzystwo Astronautyczne, Politechnikę Warszawską, Studenckie Koło Astronautyczne, Niemieckie Centrum Badań Lotniczych i Kosmicznych (DLR), Centrum Badań Kosmicznych PAN i Instytut Lotnictwa.

Konferencja była siódmą z kolei konferencją współorganizowana przez Komitet Badań Kosmicznych PAN i Polskie Towarzystwo Astronautyczne i pierwszą konferencją obejmującą techniki i technologie kosmiczne. Poprzednie konferencje poświęcone były napędom kosmicznym i ich zastosowaniom. Organizowane są co dwa lata.
 
źródło: KBKiS
  • Drukuj