Projekt EEGS

EGNOS to jeden z systemów SBAS - Satellite Based Augumentation System
Zadaniem systemu jest wprowadzenie poprawek różnicowych zapewniając znaczne zwiększenie dokładność w trzech wymiarach oraz weryfikacja danych pochodzących z systemu GPS, sprawdzając czy nie wystąpiły błędy podczas transmisji lub czy nie doszło do awarii któregoś z satelitów. Nie spełnia on jednak wszystkich wymaganych parametrów na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, w tym na terytorium Polski. Biorąc pod uwagę znaczenie pełnej dostępności systemu EGNOS na naszym terytorium Centrum Badań Kosmicznych PAN prowadziło prace badawcze w tym kierunku i składało aplikacje w 7-mym Programie Ramowym. Ostatnia z nich, złożona w ramach konsorcjum koordynowanego przez hiszpańską firmę GMV, zakończyła się powodzeniem. Dotyczy ona niniejszego projektu EEGS (EGNOS Extension to Eastern Europe).

Czytaj więcej...

Global Monitoring for Environment and Security

Akronim GMES pochodzi od angielskich słów Global Monitoring for Environment and Security, oznaczających Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa. Jest to inicjatywa, podjęta w końcu lat 90. przez Unię Europejską, która realizowana jest we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Inicjatywa ta ma na celu opracowanie metod monitorowania stanu środowiska z pułapu satelitarnego, lotniczego i naziemnego. Dane zgromadzone za pomocą satelitów oraz pomiarów naziemnych będą przetwarzane w celu świadczenia usług informacyjnych pozwalających na skuteczniejsze zarządzanie środowiskiem oraz poprawę bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Dzięki tej inicjatywie przewiduje się, że możliwe będzie szybsze i sprawniejsze reagowanie w przypadku katastrof naturalnych, efektywniejsze korzystanie z zasobów naturalnych, lepszy monitoring jakości i czystości wód, powietrza itd.

Czytaj więcej...

PROTEUS (Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe)

Zmiany klimatyczne, rozrastanie się aglomeracji miejskich, międzynarodowy terroryzm są czynnikami, które sprawiają, że sytuacje kryzysowe mają miejsce coraz częściej i dotykają coraz większe obszary.

Zadaniem projektu PROTEUS jest opracowanie zintegrowanego mobilnego systemu wspomagającego zarządzanie kryzysowe i działania antyterrorystyczne.

Czytaj więcej...

SPEKTROP - Opracowanie obrazująco-spektralnych systemów przeznaczonych do zdalnej obserwacji obiektów

Celem proponowanego projektu jest opracowanie rodziny spektralno-obrazujących systemów o budowie modularnej, mogących pracować w szerokim zakresie spektralnym (od 0,35µm do 20µm) i trudnych warunkach środowiskowych. Systemy te będą dysponować układami stabilizującymi głowicę pomiarową i układami precyzyjnej orientacji przestrzennej.
Projektowane moduły stanowią połączenie systemu obrazującego (kamery o wysokiej rozdzielczości), pozwalającego na śledzenie wybranych obiektów oraz instrumentu spektralnego (wielokanałowy rejestrator widma), który umożliwi określenie ich cech fizycznych.

Czytaj więcej...

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę