Lista pytań i poprawnych odpowiedzi udzielonych w Konkursie Wiedzy "Wielkiego Konkursu Astronautycznego" CBK PAN i KosmicznaPolska.pl

Share

Wielka Mgławica w Orionie (Credits: NASA)W artykule tym na bieżąco aktualizować będziemy listę pytań, poprawnych odpowiedzi udzielonych przez uczestników konkursu, oraz aktualną klasyfikację w Konkursie Wiedzy "Wielkiego Konkursu Astronautycznego" Centrum Badań Kosmicznych PAN i portalu KosmicznaPolska.pl

Aktualna lista pytań  i poprawnych odpowiedzi udzielonych przez uczestników konkursu:

Pierwsze punkty przyznane.

Na pierwsze pytanie, które brzmiało:
W którym roku gen. Mirosław Hermaszewski poleciał w kosmos na pokładzie statku kosmicznego Sojuz 30?

Poprawnej odpowiedzi (1978) o godzinie 11:52 dnia 01.12.2012  udzielił użytkownik Romek Preszus.

Na drugie pytanie, które brzmiało:
Jaki zespół w latach 1997 - 1998 nagrał cover zespołu Blue Oyster Cult, pt. "Astronomy" ?

Poprawnej odpowiedzi (Metallica) o godzinie 14:06 dnia 01.12.2012  udzielił użytkownik Paweł Urbanek.

Na trzecie pytanie, które brzmiało:

Kto w 1961 roku zorganizował w Państwowym Instytucie Hydrologiczno-Meteorologicznym w Krakowie Pracownię Rakietowych Sondowań Atmosfery?

Poprawnej odpowiedzi (Jacek Walczewski) o godzinie 12:07 dnia 02.12.2012  udzieliła użytkowniczka Karolina Bator.

Na czwarte pytanie, które brzmiało:

W 1683 r. została odkryta nowa konstelacja gwiazd. Jaki astronom dokonał jej opisania i jaką nadał jej nazwę?

Poprawnej odpowiedzi (Jan Heweliusz, Tarcza Sobieskiego) o godzinie 14:24 dnia 02.12.2012 udzielił użytkownik Paweł Urbanek.

Na piąte pytanie, które brzmiało:

19 kwietnia 1973 r. na orbicie wokółziemskiej został umieszczony 9 satelita programu Interkosmos. To właśnie na pokładzie tego satelity umieszczona została pierwsza polska satelitarna aparatura badawcza.  Jak nazywał się ten satelita?

Poprawnej odpowiedzi (Kopernik-500) o godzinie 13:23 dnia 03.12.2012  udzieliła użytkowniczka Karolina Bator.

Na szóste pytanie, które brzmiało:

W 1997 roku została wystrzelona sonda Cassini-Huygens. W związku z tym, że Polska ma swój udział w tej misji, poniższe dwuczłonowe pytanie:

Jakie urządzenie zaprojektowali i wykonali naukowcy oraz inżynierowie z CBK PAN (proszę podać nazwę angielską)? W jakim eksperymencie to urządzenie wzięło udział?

Poprawnej odpowiedzi (Czujnik Thermal Properties, Eksperyment Surface Science Package) o godzinie 14:27 dnia 03.12.2012 udzielił użytkownik Paweł Urbanek.

Na siódme pytanie, które brzmiało:

W którym roku między Polską a ESA ratyfikowane zostało porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym- ECS?

Poprawnej odpowiedzi (2007) o godzinie 14:45 dnia 04.12.2012  udzielił użytkownik Daniel Kowalski.

Na ósme pytanie, które brzmiało:

W 1966 roku powstał Interkosmos. Podaj pełną polską nazwę tej organizacji oraz w którym roku przystąpił do niej nasz kraj.

Poprawnej odpowiedzi (Rada Współpracy Międzynarodowej w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej - "Interkosmos" Polska przystąpiła w 1967 r.) o godzinie 15:18 dnia 04.12.2012  udzielił użytkownik Romek Preszus.

Na dziewiąte pytanie, które brzmiało:

 

Jak nazywał się pilot Wojska Polskiego - dubler Mirosława Hermaszewskiego podczas lotu Sojuz - 30. w dniach od 27 czerwca do 5 lipca 1978 pełnił funkcje konsultanta kierownika tegoż lotu. 

Poprawnej odpowiedzi (Zenon Jankowski) o godzinie 14:55 dnia 05.12.2012  udzielił użytkownik Jacek Wyszyński.

 

Na dziesiąte pytanie, które brzmiało:

Na początku lat 90-tych XV wieku Mikołaj Kopernik rozpoczął studia. Proszę podać, gdzie studiował i kto był jego nauczycielem astronomii?

Poprawnej odpowiedzi (Akademia Krakowska, Wojciech z Brudzewa) o godzinie 20:15 dnia 05.12.2012  udzielił użytkownik Dariusz Ćwik.

Na jedenaste pytanie, które brzmiało: 

Kto i kiedy odkrył pierwszą egzoplanetę (pierwsze potwierdzone odkrycie). Jak nazywała się ta gwiazda? Ile do dziś odkryto potwierdzonych planet pozasłonecznych (wg EPE)? 

Poprawnej odpowiedzi: (Aleksander Wolszczan, 1990 (wyniki zaprezentowane na początku 1992), PSR 1257+12, Potwierdzonych egzoplanet: 853.)  o godzinie 10:01 dnia 06.12.2012 udzielił użytkownik Paweł Urbanek.

Na dwunaste pytanie, które brzmiało: 

Kto jako pierwszy zaproponował heliocentryczny model Układu Słonecznego?

Poprawnej odpowiedzi: (Arystarch z Samos)  o godzinie 15:51 dnia 06.12.2012 udzielił użytkownik Dominik Bosek.

Na trzynaste pytanie, które brzmiało:

W lutym 2012 roku w Brukseli, na gali jubileuszowej ERC (Europejska Rada ds. Badań Naukowych), został przedstawiony pewien polski projekt.

Jak nazywa się ten projekt, kto jest jego szefem (pełen tytuł naukowy) oraz jaki jest cel tego projektu?

Poprawnej odpowiedzi (Projekt Solaris, prof. dr hab. Maciej Konacki, cel: odkrywanie planet pozasłonecznych w układach gwiazd podwójnych (za pomocą sieci zrobotyzowanych teleskopów)) o godzinie 9:14 dnia 07.12.2012  udzielił użytkownik Dariusz Ćwik.

Na czternaste pytanie, które brzmiało:

W module PRIRODA tej stacji kosmicznej pracował blok cyfrowych kamer TV polskiej konstrukcji- VISIER przeznaczony do badań testowych powierzchni Ziemi. Jak nazywała się ta stacja? Podaj datę przycumowania tego modułu do stacji.

Poprawnej odpowiedzi (26. kwietnia 1996 Stacja Mir) o godzinie 16:15 dnia 07.12.2012  udzielił użytkownik Dariusz Ćwik.

Na piętnaste pytanie, które brzmiało:

W Polsce pojawia się coraz więcej inicjatyw amatorskich, które zajmują się promowaniem w polskim społeczeństwie wiedzy na temat kosmosu, a zwłaszcza korzyści, jakie dla przeciętnego Kowalskiego płyną z badań kosmicznych. Jedną z nich jest "Dogonić Kosmos".

Kiedy po raz pierwszy i z jakiej okazji odbyła się impreza "Dogonić Kosmos"? Kto jest jej organizatorem?
 
Poprawnej odpowiedzi (Dogonić Kosmos I organizowany był z okazji pięćdziesiątej rocznicy wystrzelenia Sputnika 1 - 04.10.2007 - 25.10.2007, Organizatorem było Młodzieżowe Stowarzyszenie "Soli Deo" oraz Jasielskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Astronautyczne.) o godzinie 13:24 dnia 08.12.2012  udzielił użytkownik Dariusz Ćwik.
 
Na szesnaste pytanie, które brzmiało:
 
W 2014 roku z kometą 67P/Czuriumow-Gierasimienko ma się spotkać pewna sonda kosmiczna. Na jej powierzchni ma osiąść lądownik na którego wyposażeniu znalazł się polski instrument, mający badać własności termiczne jądra komety.

Podaj nazwę sondy, lądownika, oraz instrumentu, o których mowa wyżej.
 
Poprawnej odpowiedzi (Rosetta, Philae, MUPUS) o godzinie 14:27 dnia 08.12.2012  udzielił użytkownik Jacek Wyszyński.
 
Na siedemnaste pytanie, które brzmiało:
 
W 1777 r. została wyodrębniona z północno-wschodniej części gwiazdozbioru Wężownika pewna konstelacja. Jej nazwa naw
iązuje do historii Polski. Dziś jest już nieużywana.

Jak nazywała się ta konstelacja (nazwa polska i łacińska), kto ją odkrył i na czyją cześć została nazwana?

Poprawnej odpowiedzi (Byk Poniatowskiego (łac. Taurus Poniatovii), rektor Akademii Wileńskiej Marcin Poczobutt-Odlanicki, na cześć króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego) o godzinie 13:41 dnia 09.12.2012  udzielił użytkownik Dariusz Ćwik.
 
Na osiemnaste pytanie, które brzmiało:
 
W styczniu 2017, rakietą Atlas V z Centrum Kosmicznego imienia Johna F. Kennedy’ego ma wystartować europejski satelita do obserwacji Słońca. Celem misji będzie dokładny pomiar wewnętrznych obszarów heliosfery, powstawania wiatru słonecznego oraz obserwacja polarnych regionów słońca. Jednym z instrumentów, który znajdzie się na pokładzie satelity, będzie X-ray spectrometer/telescope (STIX) do obrazowania spektralnego promieniowania X w zakresie od 4 do 150 keV.

Jedno z laboratoriów Centrum Badań Kosmicznych PAN jest zaangażowane w przygotowanie systemu kontroli termicznej tego instrumentu.

Podaj nazwę satelity, oraz pełną nazwę laboratorium o których mowa wyżej.
 
Poprawnej odpowiedzi (Solar Orbiter (SOLO),Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej Centrum Badań Kosmicznych PAN)  o godzinie 16:34 dnia 09.12.2012  udzieliła użytkowniczka Karolina Bator.
 
Na dziwiętnaste pytanie, które brzmialo:
 
W 2011 roku został ustanowiony nowy medal - „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie astronomii i astrofizyki”. Kto ustanowił ten medal, kto jest jego patronem, kto może być laureatem tego medalu i jak często będzie przyznawany?
 
Poprawnej odpowiedzi (Patronem jest Bohdan Paczyński, Ustanowiło medal Walne Zebranie Członków PTA, Laureatem Medalu Bohdana Paczyńskiego może zostać osoba dowolnej narodowości związana z polską astronomią. Medal przyznawany jest co 2 lata) o godzinie 07:25 dnia 10.12.2012  udzielił użytkownik Romek Preszus.
 
Na dwudzieste pytanie, które brzmiało:
 
Jan nazywał się wybitny konstruktor instrumentarium astronomicznego okresu przedteleskopowego, który zebrał materiał obserwacyjny stanowiący podstawę prac Keplera?
 
Poprawnej odpowiedzi (Tycho Brahe) o godzinie 18:35 dnia 10.12.2012  udzielił użytkownik Paweł Urbanek.
 
Na dwudzieste pierwsze pytanie, które brzmiało:
 
Centrum Badań Kosmicznych PAN wydaje czasopismo naukowe w języku angielskim, które od roku 2006 udostępnione jest w wersji elektronicznej (Open Access).

Jak nazywa się to czasopismo? Od którego roku jest wydawane? I jak pierwotnie brzmiała jego nazwa?

Poprawnej odpowiedzi ("Artificial Satellites, Journal of Planetary Geodesy", wydawane od 1960 r., pierwotna nazwa "Biuletyn Polskich Obserwacji Sztucznych Satelitów".) o godzinie 10:09 dnia 11.12.2012 udzielił użytkownik Paweł Urbanek.
 
Na dwudzieste drugie pytanie, które brzmiało:
 
W którym roku byliśmy świadkami najdłuższego w tym stuleciu zaćmienia Słońca? Ile wyniósł maksymalny czas trwania fazy całkowitej?
 
Poprawnej odpowiedzi ( 22 lipca 2009 a trwało 6 min 39 s) o godzinie 20:15 dnia 11.12.2012  udzieliła użytkowniczka Karolina Bator.
 
Na dwudzieste trzecie pytanie, które brzmiało:
 
Odkrywca planetoidy proponuje imię odkrytemu przez siebie obiektowi, które zwykle zostaje potem oficjalnie zatwierdzone przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Wiele planetoid otrzymało swe imiona na część Polaków zajmujących się m.in. badaniami kosmosu. A jedna z nich została nazwana nazwiskiem polskiego astronoma, który pracuje w Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Proszę podać jak nazywa się ta planetoida (pełna nazwa), kiedy została odkryta (data dzienna) i przez kogo?
 
Poprawnej odpowiedzi (Planetoida 2042 Sitarski (4633 P-L), odkryta zostąła 24 września 1960 przez Cornelisa i Ingrid van Houten) o godzinie 09:01 dnia 12.12.2012 udzielił użytkownik Rafał Grabiański.
 
Na dwudzieste czwarte pytanie, które brzmiało:
 
Podaj imię i nazwisko odkrywcy obłoków pyłowych znajdujących się w punktach libracyjnych orbity Księżyca. W którym roku po raz pierwszy zostały zaobserwowane?
 
Poprawnej odpowiedzi (Księżyce Kordylewskiego. Zostały zaobserwowane przez Kazimierza Kordylewskiego w 1956, a udało się je sfotografować w 1961) o godzinie 13:30 dnia 12.12.2012 udzielił użytkownik Paweł Urbanek.
 
Na dwudzieste piąte pytanie, które brzmiało:
 
4 października 1957 r wystrzelono pierwszego sztucznego satelitę Ziemi - Sputnika 1 po orbicie obliczonej przez pewnego polskiego astronoma. Urodził się 15 maja 1905 roku w Sieradzu. W listopadzie 1933 r w Polsce wydał dzieło swojego życia, zawierające m.in trajektorie orbit satelitów czy ogólne zagadnienia związane z lotami kosmicznymi.

Jak nazywał się ów astronom, oraz jaki jest tytuł wyżej wspomnianego dzieła?
 
Poprawnej odpowiedzi (Ary Sternfeld, "Wstęp do kosmonautyki") o godzinie 14:57 dnia 13.12.2012 udzieliła użytkowniczka Karolina Bator.
 
Na pytanie dwudzieste szóste, które brzmiało:
 
Polskie przyrządy badawcze są obecne w kosmosie od dawna, niemal od początków podboju kosmosu.
Jak nazywał się pierwszy polski przyrząd kosmiczny i do czego służył, kiedy i na pokładzie jakiego obiektu został wyniesiony w kosmos?
 
Poprawnej odpowiedzi (Spektroheliograf rentgenowski, do badania emisji rentgenowskiej Słońca, 1970, rakieta Wertikal1) o godzinie 17:58 dnia 13.12.2012 udzielił użtkownik Jacek Wyszyński.
 
Na dwudzieste siódme pytanie, które brzmiało:
 
Dzięki Programowi Apollo człowiek po raz pierwszy postawił stopę na Księżycu. W programie tym licznie wzięliudział polscy inżynierowie, m.in. przy konstrukcji łazika księżycowego czy opracowując rozwiązania dla lądownika księżycowego Eagle. Wśród nich można wymienić: Mieczysława Grzegorza Bekkera, Wernera Ryszarda Kirchnera czy Eugeniusza Lachockiego.

Proszę wymienić, czego każdy z tych inżynierów dokonał w programie Apollo?
 
Poprawnej odpowiedzi (Eugeniusz Lachocki twórca zasilaczy do urządzeń radiokomunikacyjnych, Werner Ryszard Kirchner opracował specjalne paliwo do silnika lądownika, Mieczysław Bekker twórca pojazdu poruszającego sie po księżycu) o godzinie 16:11 dnia 14.12.2012 udzielił użytkownik Sebastian Łuckoś.
 
Pełna odpowiedź na to pytanie powinna brzmieć: Mieczysław Grzegorz Bekker: - wraz z zespołem skonstruował pojazd księżycowy LVR zwany Roverem, autor całości rozwiązań technicznych, które zapewniały poruszanie się LRV po gruncie księżycowym; Werner Ryszard Kirchner: - opracował metodę przenoszenia statków kosmicznych z orbity okołoziemskiej na okołoksiężycową i z powrotem, brał udział w pracach nad Apollo 11, miał udział w projektowaniu silnika do lądownika Eagle (Descent Propulsion System) oraz opracował specjalne paliwo dla niego (Aerozine 50 - 50% Hydrazyny, 50% UDMH); Eugeniusz Lachocki: - twórca zasilaczy do urządzeń radiokomunikacyjnych i telewizyjnych do wszystkich misji Apollo, jego zasilacze zostały zainstalowane także w łaziku księżycowym LRV. Rozwiązał problem zasilania układów telekomunikacyjnych, wykorzystując nowe źródło zasilania - ogniwa wodorowe.
 
Na dwudzieste ósme pytanie, które brzmiało:

6 sierpnia na powierzchni Marsa wylądował łazik Curiosity, którego celem jest zbadanie przeszłego i obecnego środowiska planety poprzez szereg badań. Jeden z instrumentów łazika wyposażony jest w detektor podczerwieni, którego producentem jest polska firma. Prosimy o podanie pełnej nazwy firmy o której mowa wyżej?
 
Poprawnej odpowiedzi (VIGO System S.A. z Ożarowa Mazowieckiego.) o godzinie 20:32 dnia 14.12.2012 udzielił użytkownik Dariusz Ćwik. 
 
Na dwudzieste dziewiąte pytanie, które brzmiało:
 
Do tej pory w kosmos poleciał jeden polski kosmonauta - Mirosław Hermaszewski. Ale Polska w kosmosie była reprezentowana też przez amerykańskich astronautów polskiego pochodzenia. Niektórzy z nich byli dowódcami misji STS.

Proszę podać, który z "polskich astronautów" zabrał w kosmos polską flagę narodową, który z nich wychodził w otwartą przestrzeń kosmiczną pięć razy oraz który z nich był najczęściej dowódcą misji STS?
 
Poprawnej odpowiedzi ( 1. James Pawelczyk 2. Scott Parazynski 3. Karol J. Bobko, Christopher Ferguson) o godzinie 09:05 dnia 15.12.2012 udzielił użytkownik Dariusz Ćwik.

Pełna odpowiedź na to pytanie powinna brzmieć: James Anthony (Jim) Pawelczyk w roku 1998 zabrał w kosmos polską flagę narodową, którą przekazał na ręce Prezydenta RP podczas swojej wizyty w Polsce w dniu 3 maja 1999 roku. - Scott Edward Parazynski pięciokrotnie wychodził ze statku w przestrzeń kosmiczną i jest pod tym względem jednym z najbardziej doświadczonych astronautów. - Karol Joseph Bobko brał udział w misji STS trzy razy, z czego dwa razy był dowódcą (STS-51-D, STS-51-J). - Christopher Ferguson brał udział w 3 misjach STS, z czego dwa razy był dowódcą (STS-126, STS-135)
 
Na trzydzieste pytanie, które brzmiało:
 
Interkosmos był radzieckim międzynarodowym programem, który miał na celu umożliwienie partycypacji państwom bloku wschodniego w eksploracji kosmosu.

Podaj liczbę misji załogowych, które odbyły się w ramach programu, a także imię i nazwisko pierwszego i ostatniego z kosmonauów nie będących obywatelami związku radzieckiego, którzy wzięli udział w tym programie.
 
Poprawnej odpowiedzi (Pierwszy Vladimír Remek, Abdul Ahad Mohmand ostatni. 14 misji.) o godzinie 21:04 dnia 15.12.2012 udzielił użytkownik Paweł Urbanek.
 
Komentarz Jury: Odpowiedź została uznana warunkowo. Biogram Jean-Loup Chretien'a na stronie NASA jako pierwszą i ostatnią misję francuza w ramach Interkosmos podaje misję Sojuz T-6: http://www.jsc.nasa.gov/Bios/htmlbios/chretien.html Podobnie źródła polskojęzyczne podają iż ostatnią misją programu Interkosmos w ogóle była misja Sojuz TM-6 z Abdulem Ahadem Mohmadem na pokładzie. Anglojęzyczna Wikipedia podaje jako ostatnią misję w ramach Interkosmos, misję Sojuza TM-7 z Jean-Loup Chretien'em na pokładzie (jego drugi lot). Nawiązując do punktu 5 regulaminu konkursu, w którym to organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spornych kwestii, punkt w tym przypadku zdobywa Paweł Urbanek.
 
Na trzydzieste pierwsze pytanie, które brzmiało:
 
Program Apollo obfitował w wiele ciekawych, niekiedy zaskakujących odkryć. Jedna z misji dostarczyła dowodó
w, że bakterie są w stanie przetrwać dłuższy czas w przestrzeni kosmicznej i po powrocie na Ziemię powrócić do życia.

W czasie której z wypraw programu Apollo na Ziemię zostały przywiezione z Księżyca bakterie Streptococcus mitis. I skąd one się wzięły na Księżycu?
 
Poprawnej odpowiedzi ( Astronauci misji Apollo 12 zabrali z powierzchni księżyca kamerę z lądownika Surveyor 3, na której przyleciały z Ziemi bakterie.) o godzinie 10:26 dnia 16.12.2012 udzielił użtkownik Paweł Urbanek.
 
Na trzydzieste drugie pytanie, które brzmiało:
 

Łazik Curiosity w swej marsjańskiej wędrówce posługuje się mapami powierzchni Marsa wygenerowanymi za pomocą algorytmu, którego autorem jest Polak. Algorytm powstawał jako praca dyplomowa na seminarium topologicznym prof. Mariana Turzańskiego na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym (Szkoła Nauk Ścisłych) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podaj nazwę Algorytmu oraz imię i nazwisko jego autora.
 
Poprawnej odpowiedzi ( RODM, Jan Kotlarz) o godzinie 15:52 dnia 16.12.2012 udzielił użytkownik Dariusz Ćwik.
 
Na trzydzieste trzecie pytanie, które brzmiało:

Projekt BRITE_PL jest wydarzeniem bezprecedensowym w działalności Centrum Badań Kosmicznych PAN. Po raz pierwszy w Polsce budowany jest od podstaw satelita naukowy, a w zasadzie dwa bliźniacze satelity. Szefem projektu BRITE_PL jest mgr inż. Tomasz Zawistowski. Ale w ten projekt zaangażowanych jest znacznie więcej osób...

Kto wymyślił konstrukcję nanosatelity BRITE i opracował dla niego plan naukowy? Jakie instytucje naukowe wchodzą w skład konsorcjum BRITE_PL? Jak nazywa się pierwszy polski satelita naukowy i kiedy miały miejsce jego chrzciny?

Poprawnej odpowiedzi (1. Sławomir Ruciński, 2. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, 3. LEM, 19 września 2011) o godzinie 21:05 dnia 17.12.2012 udzielił użytkownik Daniel Kowalski.

Na trzydzieste czwarte pytanie, które brzmiało:

W dniu dzisiejszym (17.12.2012) w naszym serwisie miała miejsce internetowa premiera filmu "35 lat Centrum Badań Kosmicznych" który przyjemność realizować miała nasza ekipa. Kto go uważnie oglądnął bez trudu odpowie na kolejne pytanie.

Jaki procent (proszę się odwołać do treści filmu) ogólnej liczby pracowników CBK PAN stanowi młoda kadra?

Poprawnej odpowiedzi (ponad 40%) o godzinie 21:32 dnia 17.12.2012 udzielił użytkownik Daniel Kowalski.

Na trzydzieste piąte pytanie, które brzmiało:

W filmie promocyjnym z okazji 35-lecia CBK PAN jeden z pracowników naukowych mówi, co jest celem projektu mis
ji Herschel.

Kto opowiada o misji Teleskopu Kosmicznego Herschel i w jakim zespole pracuje? Ile godzin obserwacyjnych przyznano CBK PAN w ramach międzynarodowego zespołu HSSO? I jaki ważny element Teleskopu Kosmicznego Herschel został w całości zbudowany w CBK PAN?

Poprawnej odpowiedzi ( dr Sławomira Szutowicz z Zespołu Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii 20 godzin. LCU - Local Oscillator Control Unit - jednostka kontrolna lokalnego oscylatora instrumentu HIFI teleskopu Herschel.) o godzinie 21:59 dnia 18.12.2012 udzieliła użytkowniczka Karolina Bator

Na trzydzieste szóste pytanie, które brzmiało:

Odpowiedź na dzisiejsze pytanie również można znaleźć oglądając uważnie film promocyjny z okazji jego 35-lecia CBK PAN.

W pierwszej dekadzie tego wieku wystartowały dwie duże misje astrofizyczne, w których CBK PAN miało sw
ój udział. Jedna z nich to Herschel, misja oparta o teleskop mikrofalowy.

Proszę podać nazwę drugiej misji, oraz z jakimi badaniami jest związana?

Poprawnej odpowiedzi ( Integral. Związana z pomiarami promieniowania rentgenowskiego wysokoenergetycznego.) o godzinie 22:05 dnia 18.12.2012 udzielił użytkownik Paweł Urbanek.
 
Na trzydzieste siódme pytanie, które brzmiało:

27 czerwca 1978 roku Mirosław Hermaszewski jako pierwszy i jak dotąd jedyny Polak poleciał w kosmos. Polska dołączyła wówczas do elitarnego grona państw, które wysłały swojego przedstawiciela na orbitę okołoziemską.

Którym z kolei krajem, który wysłał człowieka w kosmos, jest Polska? Jaką książkę zabrał ze sobą w kosmos pierwszy polski kosmonauta? Jaką główną nagrodę rzeczową otrzymał Hermaszewski za swój lot?

Poprawnej odpowiedzi (Pan Tadeusz, 4 kraj, samochód – Polonez) o godzinie 19:26 dnia 19.12.2012 udzielił użytkownik Dariusz Ćwik

Na trzydzieste ósme pytanie, które brzmiało:

Podczas tegorocznych jesiennych "Lotów Rakiet Eksperymentalnych" organizowanych przez Polskie Towarzystwo Rakietowe, padł rekord wysokości osiągniętej przez polską rakietę amatorską.

Proszę podać jak nazywała się ta rakieta, jaki pułap osiągnęła, oraz datę owego osiągnięcia.

Poprawnej odpowiedzi (K1-X, 4,5 km, 20 października 2012) o godzinie 20:47 dnia 19.12.2012 udzielił użytkownik Dariusz Ćwik

Na trzydzieste dziewiąte pytanie, które brzmiało:

Polskie Towarzystwo Astronautyczne to organizacja, która zrzesza zarówno profesjonalistów zajmujących się tematyką kosmiczną jak i pasjonatów wszelkich dziedzin astronautycznych.

Proszę podać z czyjej inicjatywy i w którym roku powstało PTA? Proszę wymienić z imienia i nazwiska pierwsze władze PTA.

Poprawnej odpowiedzi (Założone w 1954, zarejestrowane w 1956 z inicjatywy Kazimierza Zarankiewicza. Pierwsze władze: mgr inż. Lech Bobrowski, prof. dr Kazimierz Zarankiewicz, mgr inż. Olgierd Wołczek, prof. dr Józef Hurwic, dr Jan Gadomski, red. Krzysztof Boruń, red. Stanisław Lem !!!, mgr inż. Władysław Geisler, prof. Wł. Zonn, mgr K. Blinowski, mgr M. Subotowicz, dr W. Niemierowski, inż. A.Marks.) o godzinie 21:50 dnia 20.12.2012 udzielił użytkownik Jacek Wyszyński.

Na czterdzieste pytanie, które brzmiało:

W roku 2012 (w dniach 14-23 stycznia) po raz siódmy odbyła się ogólnoświatowa akcja Globe at Night. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie świadomości społecznej odnośnie problemu tzw. zanieczyszczenia światłem (z ang. light pollution).

Kto i kiedy opublikował skalę obiektywnego oceniania jasności nieba?
Jakie instytucje są inicjatorem powstania Izerskiego Parku Ciemnego Nieba i gdzie się ten park znajduje?

Poprawnej odpowiedzi (John E. Bortle w "Sky&Telescope",Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, przy współpracy z innymi instytucjami takimi, jak Instytut Astronomiczny Akademii Nauk Republiki Czeskiej,w Górach Izerskich w Sudetach, w województwie dolnośląskim, zaś po stronie czeskiej w kraju libereckim, luty 2001) o godzinie 22:28 dnia 20.12.2012 udzieliła użytkowniczka Karolina Bator.
 
Na czterdzieste pierwsze pytanie, które brzmiało:

COMPASS-2 jest małym, ważącym ok. 80 kg rosyjskim satelitą przeznaczonym do pomiaru zjawisk zachodzących w plazmie jonosferycznej. Centrum Badań Kosmicznych PAN ma udział w tej misji, zarówno jako współrealizator eksperymentów tego projektu, jak i w postaci zamontowanego na satelicie urządzenia.

Kiedy satelita COMPASS-2 został wystrzelony i skąd? Jakie urządzenie, zbudowane w CBK PAN, zostało na nim zamontowane?

Poprawnej odpowiedzi (26.05.2006 z łodzi podwodnej na Morzu Barentsa, analizator częstotliwości radiowych dla diagnostyki fal plazmowych RFA. Nazwa łodzi podwodnej K-84 Ekaterinburg) o godzinie 15:37 dnia 21.12.2012 udzieliła użytkowniczka Karolina Bator

Na czterdzieste drugie pytanie, które brzmiało:

Od nazwiska jakiego polskiego astronoma została przyjęta nazwa realizowanego przez Komisję Europejską programu monitorowania Ziemi?
Jak obecnie nazywa się ten program i jaką skrótową nazwę miał wcześniej?

Poprawnej odpowiedzi (od Mikołaja Kopernika, GMES (Global Monitoring for Environment and Security) zmiana na Copernicus) o godzinie 16:34 dnia 21.12.2012 udzielił użytkownik Dariusz Ćwik.
 
Na czterdzieste trzecie pytanie, które brzmiało:

Centrum Badań Kosmicznych PAN od początku swojego istnienia prowadziło badania emisji radiowej jonosfery Ziemi wzbudzanej czynnikami zewnętrznymi.

Kiedy miał miejsce pierwszy, samodzielnie przeprowadzony przez Centrum Badań Kosmicznych PAN, eksperyment kosmiczny, polegający na doświadczalnym badaniu emisji radiowej jonosfery Ziemi; jak się nazywał i na jakim satelicie się odbył?
 
Poprawnej odpowiedzi (Interkosmos 19) o godzinie 22:01 dnia 22.12.2012 udzielił użytkownik Dariusz Ćwik.

Na czterdzieste czwarte pytanie, które brzmiało:

Centrum Badań Kosmicznych PAN ma również swój wkład w działalność prowadzoną na ISS. Jako jeden z członków zespołu pracującego przy pewnym eksperymencie realizowanym na pokładzie rosyjskiego segmentu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zbudowało urządzenie RFA - Analizator Częstotliwości Radiowych

Jaką nazwę nosi eksperyment o którym mowa wyżej?

Poprawnej odpowiedzi (Obstanovka-1) o godzinie 22:44 dnia 22.12.2012 udzielił użytkownik Dariusz Ćwik.

Na czterdzieste piąte pytanie, które brzmiało:

Program Apollo to jedno z największych osiągnięć technologicznych człowieka. Ludzie z Ziemi sześciokrotnie lądowali na Księżycu i przywieźli z niego 382 kg skał. Program zmienił sposób myślenia o naszej planecie, wpłynął na kulturę, literaturę, film, muzykę i technikę.

Jak brzmiały pierwsze słowa wypowiedziane na Księżycu, kiedy miało to miejsce i kto je wygłosił? Kto grał na Księżycu w golfa? I który z astronautów przewrócił się jako pierwszy człowiek na Księżycu?

Poprawnej odpowiedzi ("Contact light!" 20 lipca, 1969 (według czasu UTC) ,w momencie gdy czujniki przymocowane do podpór lądownika dotknęły gruntu, a w kabinie zapaliła się sygnalizująca to kontrolka., Buzz Aldrin , Alan Shepard, Harrison Schmitt) o godzinie 21:43 dnia 23.12.2012 udzielił użytkownik Dariusz Ćwik.

Na czterdzieste szóste pytanie, które brzmiało:

Pierwszy amerykański okręt, który opłynął świat, moduł dowodzenia Apollo 11, oraz jeden z amerykańskich wahadłowców łączyła nazwa. Proszę podać tę nazwę.

Poprawnej odpowiedzi (Columbia) o godzinie 22:23 dnia 23.12.2012 udzielił użytkownik Dariusz Ćwik.

Na czterdzieste siódme pytanie, które brzmiało:

Przedmioty związane z polską kulturą i historią znalazły się w kosmosie już kilka razy: były na statku Sojuz, na wahadłowcach czy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Kiedy i kto zabrał w kosmos nuty i płytę z muzyką Fyderyka Chopina? Kiedy i z kim poleciała w kosmos odznaka 7 Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki (tzw. "Eskadry Kościuszkowskiej")? Kto i kiedy zabrał w kosmos polską flagę?

Poprawnej odpowiedzi (Płyta - 2010 Geroge Zamka, odznaka - 2007 Geroge Zamka i Scott Parazynski , flaga - James Pawelczyk 1998 ,Mirosław Hermaszewski 1978) o godzinie 14:00 dnia 24.12.2012 udzielił Dariusz Ćwik

Na czterdzieste ósme pytanie, które brzmiało:

" Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami".

Przytoczony wyżej fragment Księgi Rodzaju odczytany został podczas jednej z transmisji telewizyjnych ze statku Apollo.

Podczas której z księżycowych misji kosmicznych zostały odczytane te słowa?
Kto (prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz funkcji podczas misji) i kiedy (prosimy o podanie dokładnej daty) je wypowiedział?

Poprawnej odpowiedzi (William Anders, pilot modułu księżycowego, Apollo 8, 24.12.1968) o godzinie 18:04 dnia 24.12.2012 udzielił użytkownik Dariusz Ćwik.
 
Na pytanie czterdzieste dziewiąte, które brzmiało:

Space Transportation System (STS) to program załogowych lotów kosmicznych realizowany przez NASA za pomocą wahadłowców kosmicznych, który rozpoczął się w 1981 roku, a zakończył w roku 2011. STS miał w swojej historii wiele spektakularnych osiągnięć i kilka bolesnych porażek.

Co wspólnego ze sobą mają misje STS-45, STS-31, STS-61 C i STS-60?

Poprawnej odpowiedzi (brał w nich udział Charles Bolden) o godzinie 14:10 dnia 27.12.2012 udzieliła użytkowniczka Karolina Bator

Na pytanie pięćdziesiąte, które brzmiało:

W latach 1971 - 2001 Zakład Fizyki Słońca CBK PAN skonstruował 20 instrumentów kosmicznych. Instrumenty te brały udział w misjach wyniesionych przez 6 rakiet i trzy satelity.

Podaj nazwy trzech misji satelitarnych, które startowały w latach 1994 - 2001 w których z powodzeniem działały bądź działają instrumenty skonstruowane przez Zakład Fizyki Słońca CBK PAN , podaj nazwy tych instrumentów. (Mogą być anglojęzyczne)

Poprawnej odpowiedzi (1. RF15-I Soft/Hard Solar X-ray Photometer - misja INTERBALL-Tail - start Sierpień 1995 2. RESIK - misja Coronas-F - start Lipiec 2001 3. DIOGENESS Soft X-ray Spectrometer-Photometer - misja Coronas-I - start miał miejsce w Marcu 1992, ale dane ze słońca zbierał w 1994) o godzinie 15:11 dnia 27.12.2012 udzielił użytkownik Jacek Wyszyński.

Na pytanie pięćdziesiąte pierwsze, które brzmiało:

Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych narodziła się idea laserowych pomiarów odległości do satelitów. Wkrótce wybudowano pierwsze laserowe stacje obserwacji satelitów.
Ile aktualnie na świecie jest czynnie pracujących stacji, gdzie jest ich najwięcej i w jakiej organizacji są zrzeszone? Gdzie znajduje się polska stacja i w jakich latach prowadziła obserwacje? Jak nazywają się najważniejsze dla geodezji satelity laserowe i kiedy zostały wystrzelone?

Poprawnej odpowiedzi (40 stacji laserowych rozmieszczonych głównie na półkuli północnej, z czego zdecydowana większość mieści się w Europie, w organizacji International Laser Ranging Service (ILRS),w Obserwatorium Astrogeodynamicznym w Borowcu niedaleko Kórnika (Wielkopolska), 1988-2010, Dla geodezji najważniejszymi satelitami laserowymi są bliźniacze satelity amerykański Lageos 1 wystrzelony 4 maja 1976 roku oraz włosko-amerykański Lageos 2 wystrzelony 22 października 1992 roku, umieszczone na orbitach wzajemnie prostopadłych w odległości ok. 6000 km od powierzchni Ziemi.) o godzinie 19:20 dnia 28.12.2012 udzieliła użytkowniczka Karolina Bator

Na pytanie pięćdziesiąte drugie, które brzmiało:

Na przełomie lat 50-tych i 70-tych w Polsce z sukcesem budowano rakiety meteorologiczne i doświadczalne. Na pewno dwie z nich Meteor 2K o numerach seryjnych 09 i 10 pokonały pułap 100 km.
Podaj tytuł jedynej monografii jaka na temat polskich rakiet ukazała się do tej pory, oraz rok jej wydania i autora.

Poprawnej odpowiedzi (1982 rok "Polskie rakiety badawcze" Jacek Walczewski) o godzinie 23:00 28.12.2012 udzieliła użytkowniczka Karolina Bator.
 
Na pytanie pięćdziesiąte trzecie, które brzmiało:

Ziemia jest radioźródłem, które w momencie, kiedy w obszarach podbiegunowych pojawiają się na niebie zorze polarne, emituje w przestrzeń kosmiczną fale elektromagnetyczne o długości około kilometra nazywane Zorzowe Promieniowanie Kilometrowe (ZPK). Są to najdłuższe fale elektromagnetyczne dostępne dla radioastronomów.

Jak nazywał się polski instrument zbudowany do badania zorzowego promieniowania kilometrowego? Kiedy (data dzienna) i na jakim satelicie został wyniesiony w kosmos? Kiedy nastąpiło wyłączenie satelity (data dzienna)? Do pracy w jakich dwóch reżimach był przeznaczony polski instrument?

Poprawnej odpowiedzi (Polrad (POLaryzacja RADiopromieniowania). Od 29 sierpnia 1996, satelita Interball 2 Zorzowy, do 29 stycznia 1999 r. Był on przeznaczony do pracy w dwóch reżimach: jako zwykły radiospektrograf do badania widma mocy ZPK oraz jako radiospektropolarymetr do pomiarów widm parametrów polaryzacji ZPK) o godzinie 19:16 dnia 29.12.2012 udzielił użytkownik Paweł Urbanek.

Na pięćdziesiąte czwarte pytanie, które brzmiało:

Jaką nazwę (prosimy o podanie numeru i nazwy) nosi pierwsza odkryta planetoida, która od 24 sierpnia 2006 roku uznawana za planetę karłowatą?
Kto i kiedy (prosimy o podanie dokładnej daty) ją odkrył?

Poprawnej odpowiedzi (1 Ceres odkryta 1 stycznia 1801 przez włoskiego astronoma Giuseppe Piazziego) o godzinie 21:53 dnia 29.12.2012 udzieliła użytkowniczka Karolina Bator.
 
Na pytanie pięćdziesiąte piąte, które brzmiało:
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju jednej z wsi w Małopolsce uważa, że w latach 60-tych na... ich terenie prowadzono tajne badania dla celów kosmicznych. Podobno przygotowywano tam specjalne wysokobiałkowe jedzenie z wodorostów dla radzieckich kosmonautów. Krótki materiał na ten temat nakręcił nawet Regionalny Krakowski Oddział TVP.
Jak nazywa się wieś, w której prowadzono tajne prace? W którym roku rozpoczął się ten projekt i jaki polski instytut go nadzorował? Co szczególnego przesądzało akurat o wyborze tej wsi do tego typu projektu?

Poprawną odpowiedź (Tylicz pod Krynicą, 1962r Instytut Zootechniki z Krakowa,mofeta Tylicz- miejsce naturalnego wyziewu dwutlenku węgla) o godzinie 16:12 dnia 30.12.2012 udzieliła użytkowniczka Karolina Bator.
 
Na pytanie pięćdziesiąte szóste, które brzmiało:
 
Dokończ sentencje, oraz podaj autora dla każdej z nich:
 
" Należy stworzyć statki i żaglowce, poruszane niebieską bryzą..."
"Cóż piękniejszego nad niebo..."
"Ziemia jest kolebką ludzkości..."

Poprawną odpowiedź ( Należy stworzyć statki i żaglowce, poruszane niebieską bryzą. Wtedy nie zabraknie śmiałków, którym niestraszna pustka kosmosu.(Jan Kepler) Cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne?…
A zatem, jeżeli godność nauk mamy oceniać według ich przedmiotu, to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta, którą… nazywają astronomią…(Mikołaj Kopernik) Ziemia jest ko­lebką ludzkości, ale nikt nie zos­ta­je w kołys­ce na wieki. (Konstantyn Ciołkowski) ) o godzinie 18:07 dnia 30.12.2012 udzieliła użytkowniczka Natalia Natka.  


Klasyfikacja końcowa po dwudziestym ósmym (ostatnim) dniu konkursu:
 
Dariusz Ćwik - 17 pkt. - I miejsce 
 
Karolina Bator -13 pkt. - II miejsce

Paweł Urbanek - 11 pkt. - III miejsce

Jacek Wyszyński - 5 pkt.

Romek Preszus - 3 pkt.

Daniel Kowalski - 3 pkt.

Natalia Natka - 1 pkt.

Dominik Bosek - 1 pkt.

Rafał Grabiański - 1 pkt.

Sebastian Łuckoś - 1 pkt.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę