Regulamin "Wielkiego Konkursu Centrum Badań Kosmicznych PAN i portalu KosmicznaPolska.pl

Share

Regulamin
"Wielkiego Konkursu Astronautycznego" Centrum Badań Kosmicznych PAN i Portalu „KosmicznaPolska.pl”

I. CELE KONKURSU

Konkurs organizowany jest w celu uhonorowania wszystkich, którzy przez ostatnie 35 lat mieli wpływ na kształtowanie Centrum Badań Kosmicznych PAN, a także by uświetnić fakt przystępienia Polski do ESA. Konkurs ma na celu: Popularyzację astronautyki i nauk kosmicznych, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania tymi dziedzinami.  Integrowanie osób i  środowisk interesujących się astromautyką i astronomią. A także nabycie, przez uczestników konkursu, umiejętności sięgania do różnych źródeł informacji.
II. CHARAKTER KONKURSU


1. Organizatorami Konkursu są Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa oraz portal KosmicznaPolska.pl reprezentowany przez Marcina Mazura

2. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie:

1) Konkurs wiedzy:
- Część otwarta dla użytkowników korzystających z Facebooka, którzy polubią profile
KosmicznaPolska.pl (http://www.facebook.com/pages/kosmicznapolskapl/138234169564484),
oraz CBK PAN (http://www.facebook.com/CentrumBadanKosmicznychPAN).

2) Konkurs na zawołanie, które zostanie wygrawerowane na jednej ze ścianek satelity naukowego BRITE-PL Heweliusz, wraz z imieniem i nazwiskiem autora sentencji.
- Część otwarta dla wszystkich czytelników portalu KosmicznaPolska.pl, oraz osób które polubiły
facebookowy profil portalu KosmicznaPolska.pl (http://www.facebook.com/pages/kosmicznapolskapl/138234169564484)

3) Konkurs na najlepszą pracę pisemną na temat przyszłości polskiej astronautyki
- Część otwarta dla wszystkich czytelników portalu KosmicznaPolska.pl


III. ZASADY KONKURSU

1. Zasady Konkursu Wiedzy są następujące:

a)
aby móc przystąpić do konkursu należy polubić, przy użyciu osobistego profilu obejmującego imię i nazwisko uczestnika konkursu facebookowe profile KosmicznaPolska.pl (http://www.facebook.com/pages/kosmicznapolskapl/138234169564484), oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN (http://www.facebook.com/CentrumBadanKosmicznychPAN)

b)
każdego dnia licząc od (01.12.2012), codziennie na stronach Facebookowych portalu KosmicznaPolska.pl oraz CBK PAN ukazywać się będą, o różnych porach dnia, pytania z dziedziny astronomii i astronautyki.

c)
konkurs odbędzie się w okresie od 1. do 30 grudnia 2012, z przerwą na okres świąteczny (25-26.12.2012)

d)
punkt zdobędzie użytkownik, który jako pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie przedstawione na jednym z Fanpage'ów

e)
każdego dnia w konkursie ukażą się dwa pytania. Jedno na Fanpage KosmicznejPolski, drugie na Fanpage Centrum Badań Kosmicznych PAN. Punkty za poprawne odpowiedzi sumowane są z obu profili w serwisie Facebook. Zatem uczestnik, który jako pierwszy jednego dnia poprawnie odpowie na pytania zadane na Fanpage KosmicznejPolski i Fanpage Centrum Badań Kosmicznych PAN zyska 2 punkty. "Lubiąc" obydwa facebookowe profile organizatorów konkursu, zwiększasz swoje szanse na wygraną.

f)
tematyka pytań dotyczyć będzie szeroko pojętej astronautyki oraz astronomii, przy czym skupiać się będziemy na sprawach które dotyczą Polski

g)
pytania opracowali oraz czuwać nad poprawnością udzielonych odpowiedzi będą: redakcja portalu KosmicznaPolska.pl oraz Kierownik Biblioteki CBK PAN, Pan Paweł Z. Grochowalski.

2. Zasady Konkursu na hasło, które umieszczone zostanie na jednej ze ścianek satelity Heweliusz:

a)
aby wziąć udział w konkursie należy przesłać propozycję hasła na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "Hasło" lub umieścić ją na stronie fanpage portalu KosmicznaPolska.pl, pod dedykowanym wpisem, który opublikowany zostanie na stronie Fanpage Kosmicznej Polski w dniu 1.12.2012 r. Z uwagi na fakt, że w Polsce istnieją pewne tradycje kosmiczne, a obecnie spragnieni jesteśmy sukcesów na polu kosmicznym, hasło powinno być zawołaniem, pod którym realizować się będzie polski program kosmiczny, które wyrazi nasze aspiracje. Hasło powinno odnosić się do historii polskich badań przestrzeni kosmicznej.

b)
z pośród wszystkich haseł zespół redakcyjny portalu KosmicznaPolska.pl oraz przedstawiciele CBK PAN w osobach: Pani Małgorzaty Michalskiej (Laboratorium Satelitarnych Aplikacji Układów FPGA), Pana Dr Mirosława Denisa, Z-cy dyr. ds ogólnych, Kierownika Działu Informatycznego, oraz Pan Tomasza Zawistowskiego, Koordynator Projektu BRITE-PL (Laboratorium Satelitarnych Aplikacji Układów FPGA), dokonają wyboru trzech najciekawszych propozycji.

Następnie w dniu 10.01.2013 o godz. 12:00, wybrane hasła zostaną przedstawione pod ocenę internautom poprzez fanapage portalu KosmicznaPolska.pl na Facebook, którzy będą mieli trzy i pół dnia (Koniec głosowania 14.01.2013, do północy) na wybór najlepszego hasła dziękioznaczeniom „lubię to”. Wygra to hasło, które otrzyma najwięcej oznaczeń „lubię to”

III. Zasady Konkursu na najlepszą pracę pisemną, tj. esej lub rozprawkę, na temat przyszłości polskiej astronautyki:

a)
w konkursie wezmą udział wszystkie prace, które między 1 a 30 grudnia 2012 roku, nadesłane zostaną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem "Przyszłość Polskiej Astronautyki". Długość, jak i zakres opracowania, są dowolne. Jeden uczestnik, może przysłać tylko jedną pracę. Pisząc pracę, uczestnik może podpierać się wcześniejszymi własnymi bądź
obcymi pracami, podając przy tym ich źródło. W pracy używać można wykresów, schematów grafik w celu łatwiejszego wyjaśnienia pewnych zagadnień. Najlepsze prace, oprócz nagród rzeczowych, zostaną opublikowane na łamach serwisu KosmicznaPolska.pl, a ich autorom, zostanie złożona propozycja stałej współpracy. Prace będzie oceniał zespół redakcyjny KosmicznaPolska oraz przedstawiciele CBK PAN w osobach Prof. Małgorzaty Królikowskiej-Sołtan, Kierownika Pracowni Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii,  oraz Pana Pawła Z. Grochowalskiego, Kierownika kierownika biblioteki CBK PAN. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 15.01.2013 roku

b)
kryteria oceniania pracy literackiej to twórczy charakter utworu, poprawność stylistyczna i językowa, realizm przedstawionych przewidywań. Prace literackie powinny zbliżać się w kierunku futurologii, aniżeli niczym nieskrępowanej literatury science fiction. Należy jednak pamiętać, że dobra futurologia nie obędzie się bez odrobiny fantazji.

c)
przesłany utwór, biorący udział w konkursie, nie może być gdziekolwiek wcześniej opublikowany ani nagradzany w innych konkursach. Przez publikację rozumie się także  umieszczenie utworu na forach czy portalach internetowych.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania, publikowane na stronach fanowskich portalu KosmicznaPolska.pl i Centrum Badań Kosmicznych (kategoria I), bądź  przesłanie lub opublikowanie na profilu Facebook portalu KosmicznaPolska.pl haseł (kategoria II),  bądź przesłanie prac pisemnych (kategoria III), o których mowa w Części III. ZASADY KONKURSU stosownie do warunków tam zawartych wraz z danymi osobowymi uczestnika:

·    imię i nazwisko,
·   adres  e-mail
    telefon kontaktowy
·   rok urodzenia

na konkursowy adres e-mail portalu KosmicznaPolska.pl, tj : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
z dopiskiem w temacie wiadomości „Konkurs CBK PAN i portalu KosmicznaPolska.pl” oraz kategorią: "Hasło", "Przyszłość Polskiej Astronautyki"
2.    Pełnoletni uczestnik konkursu (w przypadku uczestników niepełnoletnich – rodzic lub opiekun uczestnika w jego imieniu) powinien osobiście przesłać wraz z przesłaniem pracy w kategorii "Przyszłość polskiej astronautyki" oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu CBK PAN i portalu KosmicznaPolska.pl. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. W odpowiedzi na regulamin "Wielkiego Konkursu Astronautycznego" CBK PAN i portalu KosmicznaPolska.pl, wraz z udostępnieniem portalowi KosmicznaPolska.pl, oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN z siedzibą w Warszawie pracy w "Wielkim Konkursie Astronautycznym" CBK PAN i portalu KosmicznaPolska.pl udzielam Centrum Badań Kosmicznych PAN z siedzibą w Warszawie i portalowi KosmicznaPolska.pl reprezentowanemu przez Marcina Mazura nieodpłatnie licencji na korzystanie w okresie 10 lat z przekazanych przeze mnie w tym Konkursie treści na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie niezbędnym do takiego opublikowania tych treści na stronie internetowej portalu KosmicznaPolska.pl, oraz stronie internetowej Centrum Badań Kosmicznych PAN. Oświadczam, że ewentualne opublikowanie mojej pracy w ww. Konkursie nie naruszy moich autorskich praw osobistych, ani też autorskich praw osobistych i majątkowych innych osób”. Organizator opublikuje wzór takiego oświadczenia na stronie internetowej portalu KosmicznaPolska.pl.
3.    Nadesłanie projektów konkursowych równoznaczne jest z akceptacją warunków Konkursu. Postanowienia ust. 1-2 powyżej stanowią wskazanie oznaczonej czynności w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego. 

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Organizatorzy kontrolują prawidłowość przebiegu Konkursu oraz dokonują oceny treści przesyłanych przez uczestników na podstawie swojego swobodnego uznania.


VI. NAGRODY


Nagrodami w konkursie są:

A) W konkursie wiedzy:
   
I miejsce:

Pakiet książek "Historia podboju kosmosu", W skład pakietu wchodzi 10 książek: "Mercury", "Gemini", "Apollo. Początek programu", "Apollo 11. Pierwszy człowiek na Księżycu", "Apollo. Eksploracja Księżyca", "Space Shuttle", "Hubble. Kosmiczny teleskop", "Mars", "Deep Space", "Constellation. Księżyc, Mars i dalej". Autorzy: Robert Godwin, Tim McElyea, Steve Whitefield
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka

Książka: " Porażka nie wchodzi w grę. Kontrola misji od programu Mercury do lotu Apollo 13 i później” Autor: Gene Kranz, Wydawnictwo: Prószyński i S-ka

Kubek Brite-PL

II. Miejsce:

Pakiet książek "Historia podboju kosmosu", W skład pakietu wchodzi 10 książek: "Mercury", "Gemini", "Apollo. Początek programu", "Apollo 11. Pierwszy człowiek na Księżycu", "Apollo. Eksploracja Księżyca", "Space Shuttle", "Hubble. Kosmiczny teleskop", "Mars", "Deep Space", "Constellation. Księżyc, Mars i dalej". Autorzy: Robert Godwin, Tim McElyea, Steve Whitefield, Wydawnictwo: Prószyński i S-ka

Kubek BRITE-PL

III. Miejsce:

Kubek Brite-PL

B) W konkursie na hasło/zawołanie:

Grawer na jenej z wewnętrznych ścianek satelity naukowego Heweliusz, którego start przewidziany jest na 2013 rok hasła zaproponowanego przez zwycięzcę konkursu wraz imieniem i nazwiskiem zwycięzcy.

Kubek BRITE-PL
 
Książka "Wyścig na orbitę" Autor: Michael d'Antonio, Wydawnictwo: Prószyński i S-ka


C) W konkursie na najlepszą pracę pisemną na temat przyszłości polskiej astronautyki:

I. Miejsce

Książka "Wyścig na orbitę" Autor: Michael d'Antonio, Wydawnictwo: Prószyński i S-ka

Książka: "Ale kosmos! Jak jeść, kochać się i korzystać z WC w stanie nieważkości", Autor: Mary Roah, Wydawnictwo: Znak, 2011

Pakiet książek "Historia podboju kosmosu", W skład pakietu wchodzi 10 książek: "Mercury", "Gemini", "Apollo. Początek programu", "Apollo 11. Pierwszy człowiek na Księżycu", "Apollo. Eksploracja Księżyca", "Space Shuttle", "Hubble. Kosmiczny teleskop", "Mars", "Deep Space", "Constellation. Księżyc, Mars i dalej". Autorzy: Robert Godwin, Tim McElyea, Steve Whitefield, Wydawnictwo: Prószyński i S-ka

Kubek BRITE-PL

II. Miejsce

Pakiet książek "Historia podboju kosmosu", W skład pakietu wchodzi 10 książek: "Mercury", "Gemini", "Apollo. Początek programu", "Apollo 11. Pierwszy człowiek na Księżycu", "Apollo. Eksploracja Księżyca", "Space Shuttle", "Hubble. Kosmiczny teleskop", "Mars", "Deep Space", "Constellation. Księżyc, Mars i dalej". Autorzy: Robert Godwin, Tim McElyea, Steve Whitefield, Wydawnictwo: Prószyński i S-ka

Książka: "Ale kosmos! Jak jeść, kochać się i korzystać z WC w stanie nieważkości", Autor: Mary Roah, Wydawnictwo: Znak, 2011

Kubek BRITE-PL

III. Miejsce:

Kubek BRITE-PL

Ponadto autorzy trzech najlepszych prac zostaną zaproszeni do współpracy z serwisem KosmicznaPolska.pl.

Nagrody dodatkowe:

Z pośród wszystkich użytkowników Facebooka, którzy polubią profil KosmicznaPolska.pl, oraz profil Centrum Badań Kosmicznych PAN zostaną rozlosowane nagrody:

Po jednym z pakietów książek "Historia podboju kosmosu", W skład pakietu wchodzi 10 książek: "Mercury", "Gemini", "Apollo. Początek programu", "Apollo 11. Pierwszy człowiek na Księżycu", "Apollo. Eksploracja Księżyca", "Space Shuttle", "Hubble. Kosmiczny teleskop", "Mars", "Deep Space", "Constellation. Księżyc, Mars i dalej". Autorzy: Robert Godwin, Tim McElyea, Steve Whitefield
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka

Nagrody rzeczowe prześlemy pocztą na wskazany adres.

W zakresie wszelkich nagród książkowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przyrzekającym w rozumieniu art. 919 i nast. kodeksu cywilnego jest Marcin Mazur.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Zgłoszenie odpowiedzi, hasła lub pracy pisemnej na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego ustawowych przedstawicieli wszystkich warunków niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem, że zgłoszone treści zostały wykonane samodzielnie i nie stanowi własności osób trzecich, a także spełnia wszelkie wymogi wynikające z niniejszego regulaminu.
2.    Nadsyłając prace na konkurs autor zgadza się na ich późniejsze publikowanie przez organizatora w sposób opisany w niniejszym regulaminie.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac przygotowanych w ramach "Wielkiego Konkursu Astronautycznego" CBK PAN i portalu KosmicznaPolska.pl w celach opisanych w niniejszym regulaminie bez uiszczania honorarium za prawa autorskie.
4.   W konkursie nie mogą brać udziału członkowie kapituły oceniającej, ani członkowie ich rodzin
5.    Niniejszy regulamin stanowi ofertę zawarcia umowy o nieodpłatnie korzystanie w okresie 10 lat z treści przygotowanych w Konkursie przez Centrum Badań Kosmicznych PAN i Portal KosmicznaPolska.pl prezentowany przez Marcina Mazura na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie niezbędnym do opublikowania tych treści na stronie internetowej Centrum Badań Kosmicznych PAN i na portalu KosmicznaPolska.pl.   

 

Comments 

#1 XXX 2013-01-10 13:05
Szanuje wybór haseł, ale pierwsze to jakiś marny żart.
Quote

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę