Przyszłość polskiej polityki kosmicznej - raporty i analizy

Share

Flaga Polski (Credits: tapetus.pl)Zbliżają się wybory parlamentarne. Od nich zależy kto przez najbliższe 4 lata będzie decydować o losach kraju.  „Rzeczypospolita Polska stoi dziś przed szansą dołączenia do grupy państw najszybciej rozwijających się, z uwagi na fakt, iż sektor kosmiczny to wysokie technologie, które po ich transferze do gospodarki mają najwyższe stopy zwrotu.

Jednak bez krajowego programu kosmicznego, ośrodka koordynującego w postaci Polskiej Agencji Kosmicznej i ram prawnych tej działalności w postaci krajowego prawa kosmicznego, rezultaty udziału w programach Europejskiej Agencji Kosmicznej nie będą mogły być w pełni wykorzystane”. czytamy w liście, jaki do szefów sztabów wyborczych partii w imieniu przedstawicieli organizacji pozarządowych skupionych wokół sektora technologii kosmicznych  i technik satelitarnych przesłał nasz portal oraz Polskie Towarzystwo Astronautyczne (PTA).

Każda z partii posiadających przedstawicieli w Zespole Parlamentarnym ds. Przestrzeni Kosmicznej otrzymała od przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych sektora kosmicznego listę pięciu pytań. Odpowiedzi publikujemy dzisiaj przed zapadnięciem ciszy wyborczej, tak by każdy z wyborców, któremu bliski jest temat rozwoju polskiego sektora kosmicznego, mógł na ich podstawie wyrobić sobie opinię.

W odpowiedziach, politycy  mieli poinformować, jakie jest stanowisko reprezentowanej przez nich partii w sprawie działalności Polski w przestrzeni kosmicznej oraz współpracy z innymi krajami i organizacjami międzynarodowymi w tym ważnym dla całej ludzkości przedsięwzięciu.

Powinni oni zadeklarować byli, jak dana partia zamierza rozwiązać problem braku koordynacji polskiej działalności kosmicznej oraz ocenić, czy potrzebne są prawne uregulowania działań prowadzonych w przestrzeni kosmicznej przez polskich obywateli i polskie firmy.

Środowisko astronautyczne w Polsce chce się dowiedzieć jak partie także o to, jak zamierzają podnieść świadomość społeczną w tej kwestii, szczególnie jak informować o korzyściach dla społeczeństwa i gospodarki płynących z zastosowania i rozwijania technologii kosmicznych. Ostatnie pytanie dotyczy wsparcia polskich instytucji, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych prowadzących innowacyjne projekty związane z tworzeniem i wykorzystaniem technik kosmicznych.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych sektora aerokosmicznego deklarują swój czynny udział w kształtowaniu polskiego sektora technologii kosmicznych i technik satelitarnych.

Pełna treść listu pod LINKIEM

Do dnia dzisiejszego odpowiedzi udzielili przedstawiciele tylko jednej partii, Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Listę odpowiedzi publikujemy poniżej:

1. Jakie jest stanowisko reprezentowanej przez Państwa partii na temat działalności w przestrzeni kosmicznej prowadzonej przez Rzeczypospolita Polska i jej współpracy międzynarodowej z innymi krajami i organizacjami międzynarodowymi w tym ważnym dla całej ludzkości przedsięwzięciu?

Klub Parlamentarny PSL popierał i popiera działania, których celem jest zapewnienie Polsce godnego miejsca w rodzinie państw zajmujący się problematyką przestrzeni kosmicznej i technik satelitarnych. W czasie ostatniej kadencji Tadeusz Sławecki reprezentujący PSL w Sejmowym Zespole ds. wykorzystania przestrzeni kosmicznej, pełniący funkcje wiceprzewodniczącego tego zespołu podejmował wiele działań dotyczących uregulowań prawnych i promocji polskiej nauki i instytucji zajmującej się tą tematyką. Był autorem dezyderatu dotyczącego udziału Polski w ESA oraz poprawki zwiększającej w budżecie 2011 środki na składkę do tej organizacji.

2. Jak reprezentowana przez Państwa partia zamierza rozwiązać problem braku koordynacji polskiej działalności kosmicznej?

Nasze działania doprowadziły do tego, że resort gospodarki, którym kieruje wicepremier Waldemar Pawlak (PSL) zdynamizował działania mające na celu pełne członkostwo Polski w ESA. Widzimy szansę rozwoju tego sektora gospodarki i nauki, tylko poprzez pełne członkostwo w tej organizacji.

3. Czy reprezentowana przez Państwa partia widzi potrzebę uregulowania działalności prowadzonej w przestrzeni kosmicznej przez polskich obywateli i polskie firmy na gruncie prawa krajowego?

Tak. Sprawy te powinny być koordynowane tylko przez jedną instytucję państwowa, np.: Polską Agencję Kosmiczną. Kraj, który nie ma uregulowanej i wyraźnej polityki kosmicznej jawi się niewiarygodnym partnerem.

4. Jak reprezentowana przez Państwa partia zamierza podnieść świadomość społeczną o polskiej działalności w przestrzeni kosmicznej i jej korzyściach dla naszego społeczeństwa i gospodarki?

Poprzez propagowanie korzyści, jakie dają techniki satelitarne dla społeczeństwa, tzn. organizowanie sesji popularno-naukowych, wystaw i prezentacji. Przykładem takich działań jest zorganizowany przez Posła Tadeusza Sławeckiego wraz z CBK PAN „Dzień Technik Satelitarnych” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, organizacja przez PSP i OSP szkoleń na temat wykorzystania technik satelitarnych w zarządzaniu kryzysowym, itp.

5. Jak reprezentowana przez Państwa partia widzi wspieranie polskich instytucji, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych prowadzących innowacyjne projekty związane z tworzeniem i wykorzystaniem technik kosmicznych?

Przede wszystkim zapewnienie priorytetu dla tego rodzaju badań i projektów finansowanych ze środków na naukę i innowacyjność, współpracę ośrodków naukowych z przedsiębiorcami, pomoc państwa w pozyskaniu projektów międzynarodowych realizowanych w Polsce, lepsza promocja na arenie międzynarodowej osiągnięć polskich przedsiębiorców, zwiększenie udziału Polski w międzynarodowych programach takich jak np.: Galileo.

Pozostałe partię deklarowały chęć odpowiedzi, zatem akcja kontynuowana będzie po wyborach. Wtedy to też opublikujemy listę odpowiedzi których udzielą nowi parlamentarzyści.

Chcąc mieć realny wpływ na decyzje jakie w sprawie polskiego sektora kosmicznego zapadać będą w Sejmie, oraz jaki priorytety w tej sprawie obierze Rząd. Powzięliśmy starania, by w przyszłym roku doszło do spotkania przedstawicieli partii parlamentarnych, podczas którego dyskutowane byłyby sprawy związane z przyszłością polskiej polityki kosmicznej.

Chęć wzięcia udziału w takim spotkaniu wyraził przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Grzegorz Napieralski.

Platforma Obywatelska

Pewien ogólny zarys co do polityki kosmicznej Platformy Obywatelskiej możemy uzyskaliśmy dzięki rozmowie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Panią Barbarą Kudrycką.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani Barbara Kudrcyka udzielająca wywiadu dla Kosmicznapolska.pl (Credits:kosmicznapolska.pl)

Poniżej przedstawiamy przebieg rozmowy:

 

Marcin Mazur: Czy jest znana przewidywalna data kiedy Polska dołączy do członków Europejskiej Agencji Kosmicznej?

Barbara Kudrycka: O tym decyduje Ministerstwo Gospodarki, ale do końca tego roku to musi się stać, gdyż musimy wydać środki, które mamy zarezerwowane na 2011 rok, abyśmy mogli wpłacić swoją składkę członkowską. Ministerstwo cały czas monitoruje ten proces i wielokrotnie zwracało się do Ministerstwa Gospodarki by to nastąpiło coraz szybciej.

Marcin Mazur: Czy jest przewidywany jakiś ośrodek koordynujący, czy możemy liczyć na Polską Agencję Kosmiczną. W jakich ramach czasowych można by się było spodziewać powołania takiego ośrodka?

 

Barbara Kudrycka: Wchodząc do Europejskiej Agencji Kosmicznej musimy się zastanawiać jak będą wykorzystywane fundusze, które z jednej strony przekazujemy do Agencji jako swoją składkę. Z drugiej strony, dzięki projektom które mogą być realizowane wspólnie. Myślę że w tej chwili nie możemy w jakikolwiek sposób centralizować działań dotyczących badań kosmicznych, ponieważ jak wiemy wiele różnych instytucji tym się zajmuje i to bardzo poważnych jak np. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. To co jest najistotniejsze to fakt że musi to być monitorowane albo przez Ministerstwo Gospodarki, które będzie musiało systematycznie składki płacić, albo w przyszłym Rządzie przez Ministerstwo Infrastruktury, czy też przez jakiegokolwiek inne, bowiem to co jest najistotniejsze to fakt, że otwiera się przestrzeń do wspólnych badań z naszymi europejskimi kolegami, finansowanych także z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Studenci także mogą na tym skorzystać.

Marcin Mazur: Dziękujemy

Analizy Innych serwisów:

Także inne polskie serwisy traktujące o tematyce astronautycznej prowadziły własne akcje mające na celu podniesienie świadomości polityków w tej kwestii.

Kosmonauta.net

Portal Kosmonauta.net, opublikował Raport (LINK) „Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej – opinie środowisk politycznych”. Raport ów podsumowuje obecny stan opinii na temat przyszłości branży kosmicznej w Polsce oraz akcesji naszego kraju do struktur ESA.

Fragment okładki raportu przygotowanego przez serwis Kosmonauta.net (Credits: kosmonauta.net)

Przedstawiciele serwisu Kosmonauta.net zadali trzy pytania grupie polskich polityków z różnych ugrupowań. Pytania związane były z przyszłością polskiego przemysłu kosmicznego oraz członkostwem w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jak wynika z raportu, tematyka kosmiczna (zarówno astronautyka, jak i astronomia) wciąż zajmuje odległą pozycję na liście działań i zainteresowań polityków.

Andrzej Kotarba, Astronautilus

Redaktor Naczelny dwumiesięcznika „Astronautilus” podjął aż dwie próby uzyskania informacji na temat przyszłej polskiej polityki kosmicznej.

W pierwszej skorzystał z okazji iż w czasie trwania kampanii wyborczej Telewizja Polska, organizuje cykl debat odbywających się pod wspólnym hasłem „Wybory Polaków”. Poprzez stronę internetową programu, można zadać politykom pytanie i jeśli zdobędzie ono duże poparcie, zostanie zadane podczas trwania debaty emitowanej na żywo przez Program Pierwszy TVP.  Korzystając z szansy, Kotarba zadał pytanie dotyczące przyszłości polskiej polityki kosmicznej, którego treść można przeczytać klikając w link: http://www.tvp.pl/publicystyka/polityka/wybory-polakow/wasze-pytania/gospodarka/andrzej-kotarba-kosmos-inwestycje-badania/5208680 Niestety pytanie pomimo dużego zainteresowania ze strony internautów (292 osoby popierające), nie doczekało się odpowiedzi.

W drugiej akcji, którą przeprowadził wspólnie z redakcją dwumiesięcznika AstroNautilus, którego jest redaktorem naczelnym, postanowił zapytać partie o ich wizje polityki kosmicznej Polski.  W Astronautilusie możemy przeczytać: „Interesowały nas konkretne plany na najbliższe pięć lat (obejmują czteroletnia kadencje Sejmu) oraz spojrzenie w przyszłość, wskazanie celów ponadpartyjnych. Chcieliśmy wiedzieć, gdzie Polska będzie za 5 lat i za 20-25 lat. Pytania, na długo przed zakończeniem rejestracji komitetów wyborczych, skierowaliśmy do pięciu największych partii: Platformy Obywatelskiej (PO), Prawa i Sprawiedliwości (PiS), Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD), Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) oraz Polska Jest Najważniejsza (PJN). Z tego grona jedynie SLD potraktowało nasze pytania poważnie, udzielając odpowiedzi.”

Okładka najnowszego numeru dwumiesięcznika Astronautilus (Credits: Astronautilus)

W zakończeniu raportu „Astronautilusa” możemy przeczytać również  ciekawą analizę:

Nowy numer AN wraz z artykułem o którym mowa jest do pobrania pod LINKIEM.

Konkluzje:

Jeśli w swojej konkluzji posłużymy się informacjami zdobytymi przez nasz serwis oraz serwis „Astronautilus” wyłania się obraz z którego widać iż:

 

Polskie Stronnictwo Ludowe, jest za wejściem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, oraz za powołaniem osobnego organu nadzoru w postaci Polskiej Agencji Kosmicznej. Widzi potrzebę uregulowania wielu kwestii prawnych związanych z  naszą „obecnością” w przestrzeni kosmicznej. Nie podaje jednak konkretów na ten temat. Jest przekonane o innowacyjności tej dziedziny i będzie się starać promować ów temat w nadchodzącej kadencji.

Platforma Obywatelska, również jest za wejściem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nie widzi jednak potrzeby powoływania jak na razie Polskiej Agencji Kosmicznej. Zdaniem Pani Minister Kudryckiej, nie możemy w jakikolwiek sposób centralizować działań dotyczących badań kosmicznych, ponieważ jak wiemy wiele różnych instytucji tym się zajmuje i to bardzo poważnych jak np. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. To co jest najistotniejsze to fakt że musi to być monitorowane albo przez Ministerstwo Gospodarki, które będzie musiało systematycznie składki płacić, albo w przyszłym Rządzie przez Ministerstwo Infrastruktury, czy też przez jakiegokolwiek innego.

Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak partie powyżej zgadza się z potrzebą akcesji Polski w struktury Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest za powołaniem organu nadzoru w postaci Polskiej Agencji Kosmicznej przy czym przy obecnym kształcie ustawodawstwa (Ustawa o Finansowaniu Nauki) możliwa jest jedynie sprawna struktura dbającą o efektywna współprace z ESA (pozyskiwanie kontraktów, kształtowanie planów działań, transfer technologii, itp.). SLD widzi priorytety w jakich Polska mogła by mieć swoją szansę. Włączy się w promocję tematyki kosmicznej w nadchodzącej kadencji parlamentu .

Mamy nadzieję że praca jaką w analizę polskiego sektora administracji publicznej z naciskiem na największe partie jakie ubiegają się o miejsca w parlamencie, wykonana przez polskie media związane z promocją tematyki kosmicznej pomoże Państwu wyrobić własne zdanie na ten temat.

Tymczasem do ciszy wyborczej zostało niespełna 27 godzin.

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę