Rok 2011 w polskiej astronautyce - podsumowanie

Share

Stoisko Podkarpackiego Amatorskiego Stowarzyszenia Astronomiczno Astronautycznego (Credits: PASAA)Kończący się rok 2011, był dla polskiej astronautyki szczególnym czasem. Podjęcie przez Polskę negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną, zwycięstwo drużyny łazika Magma2 w zawodach URC, pracę nad satelitą PW-SAT, oraz pierwszym polskim satelitą naukowym LEM,

to tylko niektóre z wydarzeń,  jakie w przyszłych latach owocować będą rozwojem sektora kosmicznego w Polsce. Dziś chcemy podzielić się z Państwem obszernym podsumowaniem, które najpełniej odda to co działo się w minionym roku.

Składać się będzie ono z trzech części. W pierwszej przedstawimy ważne wydarzenia dla sektora kosmicznego w Polsce, z podziałem na organizację i instytucję, które w owych wydarzeniach miały największy udział. Druga, będzie swoistym kalendarium. Trzecia część to filmowe podsumowanie owych wydarzeń.

Negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Europejskiej Agenci Kosmicznej

Wydarzeniem, które zasługuje na bardzo dużą uwagę jest bez wątpienia fakt podjęcia przez Polskę negocjacji w sprawie członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Negocjacje Polski z ESA rozpoczęły się 28 listopada.  Wcześniej w czerwcu bieżącego roku, Rada ESA zdecydowała się udzielić statusu obserwatora 10 państwom, które są członkami UE, ale nie są w ESA. Są to:  Bułgaria, Cypr, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja i  Słowenia. Status państw zaproszonych w charakterze obserwatorów pozwala na śledzenie dyskusji, oraz procesów podejmowania decyzji w ramach ESA.

W trakcie negocjacji Polska negocjować będzie warunki finansowe,  a zatem wysokość składki członkowskiej, oraz wybierać te programy, w których polscy uczeni i inżynierowie mogliby w pełni wykorzystać swój potencjał. Nieoficjalnie źródła mówią iż składka podstawowa wyniesie 10-12 mln Euro i opcjonalnie w ciągu 2-3 lat do 50% składki na programy, w których chce brać udział polski przemysł. Jeśli negocjacje się powiodą a w Polskę nie uderzy mocno kryzys ekonomiczny, jest szansa, iż Polska stanie się kolejnym członkiem ESA już w 2012 roku. W związku z rozpoczęciem przez Polskę negocjacji o przystąpieniu do Europejskiej Agencji Kosmicznej zainicjowany został przegląd potencjału naukowo-przemysłowego polskiego sektora kosmicznego. Jego celem jest zebranie informacji umożliwiających określenie obszarów tematycznych o największym znaczeniu dla Polski. Wyniki ankiety stanowić będą istotny materiał ułatwiający wynegocjowanie najbardziej adekwatnych i możliwie najkorzystniejszych warunków uczestnictwa w programach i projektach ESA. Na 2012 planowany jest audyt technologiczny polskich firm i instytucji naukowych chcących angażować się w prace agencji.

Obrady Rady ESA (Credits: ESA)

Konsultacje społeczne „Planu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce”

W 2011 roku  trwały Konsultacje społeczne „Planu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce”  w ramach których przedstawiciele wiodących organizacji pozarządowych sektora technologii kosmicznych, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki opracowywały zarys dokumentu strategicznego, wskazujący kierunki rozwoju tego ważnego i innowacyjnego sektora przemysłu na najbliższe kilka lat.

Ostatecznie faza publiczna konsultacji  nie odbyła się, jednak czas jaki został poświęcony na pracę, zaowocował dużo większym przepływem informacji oraz zasobów pomiędzy poszczególnymi organizacjami sektora kosmicznego, oraz kilkoma mniejszymi akcjami na które warto zwrócić uwagę:

List do premiera Donalda Tuska, jaki w sprawie polskiego sektora kosmicznego przygotowali przedstawiciele NGO został wysłany i zauważony. Odbyło się spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która wyraziła zrozumienie dla  stanowiska NGO, dzięki czemu organizacje pozarządowe będą mogły uczestniczyć w kształtowaniu polskiego stanowiska  na poziomie technicznym. W ramach współpracy początkiem roku 2011 powstało podsumowanie prac NGO w roku 2010 – w roku 2012 inicjatywa będzie kontynuowana.

Prace nad pierwszym polskim sztucznym satelitą PW-Sat

W projekcie budowy satelity PW-Sat uczestniczą członkowie dwóch kół naukowych działających na Politechnice Warszawskiej: Studenckiego Koła Astronautycznego (SKA) oraz Studenckiego Koła Inżynierii Kosmicznej (SKIK), we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Dokonania CBK i SKA będą prezentowane osobno poniżej. Ze względu na wagę wydarzenia, pracom związanym z PW-Satem postanowiliśmy poświęcić osobny wpis.

Wymiary tego satelity to:  100x100x113 mm. Pomimo tak niewielkiego rozmiaru, wewnątrz mieści się skomplikowana aparatura badawcza, która zostanie wykorzystana do przeprowadzenia doświadczenia na orbicie okołoziemskiej. Studenci Politechniki Warszawskiej mają zamiar wykazać wpływ promieniowania słonecznego i szczątkowego oporu atmosfery na zmianę trajektorii lotu satelity. Te badania pozwolą na opracowanie nowych sposobów sprowadzania z orbity satelitów, które po zużyciu stanowią tzw. „kosmiczne śmieci", niejednokrotnie zagrażające innym satelitom lub stacji kosmicznej.

Wnętrze satelity PW-SAT

Do przeprowadzenia eksperymentu zostanie wykorzystany ogon, który po osiągnięciu docelowej orbity rozłoży się, osiągając wymiary: 200 cm x 10 cm, i wykorzystując zjawisko oporu atmosferycznego ściągnie satelitę w gęstsze warstwy atmosfery, gdzie ulegnie spaleniu.

Satelita ostatecznie zintegrowany został w drugiej połowie października, po czym 17 października został on oficjalnie zaprezentowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN. Kilka dni wcześniej ruszył serwis internetowy poświęcony projektowi PW-SAT. Zawiera on wszystkie informacje na temat projektu oraz członków zespołu. Serwis dostępny jest pod adresem: www.pw-sat.pl

W pierwszej połowie grudnia Europejska Agencja Kosmiczna  poinformowała o zakończeniu kolejnego etapu przygotowań do startu nowej rakiety ESA, na której pokładzie znajdzie się również pierwszy polski satelita PW-SAT. Wszystkie satelity pierwszej misji rakiety Vega zostały już zintegrowane z platformą, która została później połączona z ostatnim stopniem rakiety nośnej. Okno startowe otwiera się 26 stycznia, zamyka w pierwszym tygodniu lutego.

Prace nad pierwszym polskim satelitą naukowym LEM

16 grudnia 2009 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisała decyzję o przyznaniu środków finansowych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej na projekt polskiego satelity naukowego, programu BRITE. Przez cały rok 2010 trwały pracę przy budowie tego satelity, jednak to rok 2011 obfitował w ważne wydarzenia przybliżające nas do jego startu.

19 września tego roku pierwszy z satelitów który według niepotwierdzonych jeszcze informacji ma polecieć w kosmos 28 września 2012 roku, na cześć sławnego polskiego pisarza został nazwany imieniem Lem.

W dniu 19 listopada zespół BRITE-PL budujący pierwsze polskie satelity  naukowe, w ramach testu stacji naziemnej wysłał balon stratosferyczny o  imieniu BOBAS 6. Start balonu odbył się o godzinie 12 z terenu Centrum  Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie. Balon wzniósł  się na wysokość 30 km, gdzie eksplodował. Gondola balonu bezpiecznie  wylądowała na polu w okolicach Łukowa, ok. 100 km na południowy wschód  od Warszawy. Celem misji było nauczenie zespołu BRITE-PL pracy w  stresie i pod presją czasu. Obserwując popełniane przez zespół błędy,  zespół stworzy odpowiednie procedury, które pozwolą zniwelować wszelkie  problemy podczas startu właściwego satelity.

Schemat budowy satelity programu BRITE (Credits: CBK)

Dnia 6 grudnia o godzinie 11.00 w Centrum Astronomicznym im. M.  Kopernika odbyło się oficjalne otwarcie stacji naziemnej do  komunikacji z satelitami konstelacji BRITE.
Po przecięciu wstęgi zostało zademonstrowane działanie stacji poprzez  odbiór transmisji telemetrycznej z balonu stratosferycznego, wypuszczonego z terenu instytutu IMGW w Legionowie.  Transmisję z balonu mogli odbierać także radioamatorzy.

Budowę satelity oraz postępy prac możemy śledzić na kanale Brite-TV w serwisie Youtube.

Penetrator CHOMIK - polski udział w misji Fobos-Grunt

8 listopada o godzinie  21:16:03 czasu polskiego wystartowała międzyplanetarna sonda Fobos-Grunt, która miała za zadanie wylądować na jednym z księżyców Marsa , Fobosie. Polski instrument skonstruowany w Centrum Badań Kosmicznych PAN, miał  pobrać próbki materii z której księżyc jest zbudowany, oraz dostarczyć je na Ziemię.

Umowę o współpracy dotyczącą budowy instrumentu CHOMIK marcu 2010 roku, podpisali Centrum Badań Kosmicznych oraz Instytut Badań Kosmicznych Rosyjskiej Akademii Nauk wraz z Naukowo-Produkcyjnym Zjednoczeniem im. S. A. Ławoczkina.

Budowa penetratora CHOMIK (Credits: CBK)

Na początku kwietnia bieżącego roku w Centrum Badań Kosmicznych PAN zakończyły się testy modelu lotnego instrumentu CHOMIK. Przyrząd, przeznaczony do prac i badań geologicznych w warunkach mikrograwitacji, przekazano Instytutowi Badań Kosmicznych Rosyjskiej Akademii Nauk. W Moskwie instrument najpierw został połączony ze zautomatyzowanym manipulatorem, a następnie zintegrowany z sondą Fobos-Grunt.

Ze względu na doświadczenie jakie posiada Laboratorium Mechatroniki i Robotyki Satelitarnej Centrum Badań Kosmicznych PAN, pracę konstrukcyjne nad CHOMIKIEM przebiegły pomyślnie w rekordowym tempie. Na odbywającej się 5 listopada Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji zespół konstruktorów CHOMIKA   zdobył złoty medal.

Niestety, po udanym starcie rakiety nośnej Zenit-3FG, sonda utknęła na niskiej orbicie okołoziemskiej. Prawdopodobnie nie doszło do dwóch odpaleń ostatniego członu rakiety, które miały za zadanie umieścić sondę na orbicie heliocentrycznej ukierunkowanej na Marsa. Powrotne wejście w atmosferę Ziemi związane ze zniszczeniem sondy przewidywane jest obecnie na 13 stycznia 2012 roku.

Działalność Centrum Badań Kosmicznych PAN


Oprócz wyżej wymienionego CHOMIKA czy satelity Lem, warto zwrócić uwagę, iż Centrum Badań Kosmicznych w 2011 było miejscem gdzie dochodziło do ważnych spotkań. Odbyło się kilkadziesiąt seminariów tematycznych oraz warsztatów, z których na szczególną uwagę zasługuje seminarium zorganizowane wspólnie z JAXA, czy konferencja "Start Galileo".  Z każdym rokiem widać również rosnące zaangażowanie CBK w działalność popularyzatorską. W tym roku przedstawiciele Centrum, obecni byli na większości pikników naukowych odbywających się w całej Polsce, przeprowadzane były także liczne konkursy. Końcem roku doszło do rozstrzygnięcia konkursu na "Ojców Chrzestnych" satelity Heweliusz.

Polskie łaziki na zawodach University Rover Challenge, zwycięstwo Magmy2


Każdego roku, w czerwcu na terenie pustyni na południu stanu Utah, w Stanach Zjednoczonych odbywa się organizowany przez Mars Society konkurs University Rover Challenge, w którym studenckie drużyny z całego świata mogą przeciwstawić sobie swoje modele marsjańskich łazików.

W tym roku, w dniach 2-4 czerwca w ośrodku MDRS (Mars Desert Research Station) koło Hanksville do walki stanęło dziewięć łazików, z czego aż trzy były polskimi konstrukcjami.

W tegorocznej edycji konkursu URC, polski łazik marsjański MAGMA2 zwyciężył w tym prestiżowym konkursie. Zespół z Politechniki Białostockiej pokonał Kanadyjczyków  z York University oraz Amerykanów z Oregon State University, którzy w  budowie swojej konstrukcji korzystali z pomocy NASA. Pozostałe polskie  roboty, SCORPIO z Politechniki Wrocławskiej oraz COPERNICUS z UMK w  Toruniu, zajęły odpowiednio czwarte i szóste miejsce.

Magma2 podczas zawodów URC 2011 (Credits: Mars Society Polska)

Sukces polskich drużyn to w dużej mierze zasługa wyjątkowej  pomysłowości konstruktorów. Między innymi po raz pierwszy w historii zawodów URC, pojawił się łazik wyposażony w tzw. heksakoptery, które  umożliwiły dodatkową obserwację terenu z powietrza i zwiększyły szanse MAGMY2 na zwycięstwo.

Sukces drużyny łazika Magma2 odbił się bardzo dużym echem w mediach, dzięki czemu duża część społeczeństwa mogła zwrócić uwagę na kwestie dotyczące badań kosmosu prowadzonych przez Polaków. Jeszcze tego samego miesiąca odbyło się spotkanie konstruktorów polskich łazików z premierem RP, a łazik Magma2 od tamtej pory jest częstym "gościem" różnych konferencji i wystaw związanych z nauką i techniką w całej Europie.

Na odbywającym się 24 września Walnym Zebraniu członków stowarzyszenia Mars Society Polska, poinformowano o powołaniu do życia firmy ABM Space Education, będącej spinoffem projektów marsjańskich realizowanych w ciągu kilku ostatnich lat przez MSP.

Działalność Mars Society Polska

Rok 2011 jest szczególnie dobrym czasem dla członków stowarzyszenia. Oprócz sukcesów drużyn polskich łazików marsjańskich, w tym pierwszego miejsca dla Magmy2 w zawodach University Rover Challenge, czy powołania do życia firmy ABM Space Education, należy dodać, iż członkowie MSP pojawiali się na wielu prestiżowych imprezach i konferencjach.

Na stronie MSP pojawiły się relację z 14 Międzynarodowej Konwencji Mars Society, która odbyła się  w dniach 4-7 sierpnia 2011 roku w Grapevine koło Dallas w Teksasie w USA, oraz 11 Europejskiej Konwencji Mars Society, która odbyła się w dniach 30 września - 2 października 2011 roku w szwajcarskim mieście Neuchatel.

Uczestnicy 14 Międzynarodowej Konwencji Mars Society. Na zdjęciu: Pierwszy od lewej, Dr Robert Zubrin - prezes Mars Society. Pierwszy od prawej, Kazimierz Błaszczak - delegat MSP na konwencję. (Credits: Kazimierz Błaszczak)

Niezmiennie przez cały mijający rok członkowie MSP prowadzili pracę nad projektem budowy analogu bazy marsjańskiej, która miałaby stanąć w Toruniu. Ciekawym pomysłem na promocję technologii kosmicznych jest gra Virtual Mars Rover, jaką członkowie stowarzyszenia realizują wspólnie z ABM Space Education.

Jeśli wszystkie plany się powiodą, w przyszłym roku czekać nas będzie europejska edycja zawodów URC, które mają rozegrać się w Polsce z inicjatywy MSP.

ABM Space Education

ABM Space Education jest pierwszą w Polsce prywatną firmą koncentrującą się całkowicie na technologiach kosmicznych. Firma prowadzi programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim edukuje dorosłe społeczeństwo w dziedzinie korzyści płynących dla ludzi z rozwoju technologii kosmicznych. Oczekując na wejście Polski do ESA, równolegle rozwija własne programy w oparciu o światowe trendy współpracy państwowych agencji kosmicznych z prywatnymi przedsiębiorcami. ABM Opiera się na kontaktach z NASA, Mars Society World, oraz licznymi polskimi uczelniami i organizacjami pozarządowymi z branży kosmicznej.

Działalność edukacyjna to głównie rozwijanie projektów, takich jak robot Magma 4 Kids, czy też grę Virtual Mars Rover, które angażują konstruktorów, naukowców i sponsorów do bezpośrednich działań na rzecz polskich lotów w kosmos.

Działalność Polskiego Towarzystwa Rakietowego

Polskie Towarzystwo Rakietowe w drugim roku swojej działalności, dzięki zainteresowaniu społeczności i aktywności członków miało przyjemność być obecne na wystawach i festynach popularyzujących wiedzę o kosmosie, historię techniki rakietowej i podboju kosmosu. W kończącym się roku PTR zorganizował trzy bardzo ważne spotkania.

W dniach 09 - 10 kwietnia na poligonie wojskowym w Toruniu Polskie Towarzystwo Rakietowe (PTR) wystrzeliło dwie amatorskie rakiety badawcze,  Hipersonal, oraz RTP3, które przekroczyły prędkość dźwięku. Eksperyment mógł się odbyć dzięki temu, iż  PTR zostało wpisane do planu współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi. Ekipa filmowa naszego portalu wyprodukowała film w charakterze spotu reklamowego, który jest relacją z tamtych wydarzeń. Ponadto film promuje ruch odbudowy polskiej tradycji kosmicznej i zachęca do współpracy studentów, badaczy - pasjonatów z całego kraju.

Między 24 - 25 września, sympatycy rakiet z całego kraju mieli okazję do spotkania na zorganizowanym przez PTR pikniku rakietowym tzw. "Festiwalu Meteor 2011". Podczas trwania festiwalu odbył się „Turniej Rakiet Dużej Mocy”, a także lot rakiety eksperymentalnej jednego z uczestników, który uwolnił na pułapie paczkę dipoli z folii  aluminiowej, po czym powoli przesuwającą się w kierunku Wisły „chmurę” można było obserwować z ziemi. W ciągu całego Festiwalu Meteor 2011 odbyło się 108 startów ( w zeszłym roku około 40 ), w imprezie brało udział 68 uczestników, co jest doskonałym prognostykiem na przyszłość.

Lot rakiety RTP4 (Credits: PTR)

Miesiąc później w dniach 22 – 23 października na poligonie w Drawsku Pomorskim odbyły się „Loty Rakiet Eksperymentalnych”, podczas których testowane były dwie konstrukcje zbudowane przez członków Polskiego Towarzystwa Rakietowego. Były to rakiety K1-X zbudowana przez grupę południową PTR oraz RTP4 zbudowana przez grupę północną PTR. Przestrzeń powietrzna została zamknięta do wysokości 15 km. Pierwszego dnia wystartowała rakieta RTP4 o obliczonym pułapie powyżej 5km. Pozostałe starty zarezerwowano dla rakiety K-1X. Pierwszy lot był testem systemu odzysku i zapisu danych w pokładowym rejestratorze. Wszystkie układy spisały się bezbłędnie. Nastąpiły przygotowania do lotu naddźwiękowego. W drugim locie K1-X pokonała barierę dźwięku osiągając prędkość 1580 km/h, oraz pułap 3714 m. Do końca roku odbyło się klika mniejszych spotkań rakietowych organizowanych przez białostocką i południową grupę PTR a członkowie PTR gościli na kilku konferencjach branżowych.

Studenckie Koło Astronautyczne:

Przełomowym wydarzeniem Studenckiego Koła Astronautycznego było ukończenie budowy satelity PW-SAT, o którym mowa wyżej.
Projekt podsystemu termicznego dla satelity Księżyca ESMO, również ma się dobrze. W trakcie prac nastąpiła zupełna zmiana konfiguracji satelity. Jak dowiedzieliśmy się ostatnio,  przed dwoma tygodniami projekt został zatwierdzony przez Europejską Agencję Kosmiczną, a tym samym zakończyła się faza B projektu (wstępny projekt satelity i podsystemów).

W trakcie prac nad satelitą ESMO, drużyna uznała iż nie jest w stanie przeprowadzić odpowiednich symulacji termicznych bez odpowiedniego urządzenia które mogłoby symulować Słońce i wpływ jego promieni na różne materiały. Drużyna z powodzeniem postarała się o grant rektorski, i w tym momencie prowadzone są pracę nad symulatorem Słońca o nazwie "Słonecznik".

Późną jesienią pracę rozpoczął projekt łazika marsjańskiego, budowanego na amerykański i europejski URC oraz Lunabotics w NASA. Nasz portal objął oficjalny patronat nad tymi projektami.

Mocną stroną Studenckiego Koła Astronautycznego jest jego sekcja rakietowa. Mijający rok upłynął członkom Sekcji Rakietowej Studenckiego Koła Astronautycznego pod znakiem rakiety Amelia. Amelia była pierwszą rakietą zbudowaną przez członków Sekcji Rakietowej SKA. Można zaryzykować stwierdzenie, że pierwszą wybudowaną przez studentów Politechniki Warszawskiej. W minionym roku odbyły się dwa starty tej rakiety, a doświadczenie i wyniki zdobyte podczas tych lotów posłużą do opracowania konstrukcji rakiet Amelia 2, oraz Amelia 3, mających szanse polecieć w nadchodzącym roku.

Rakieta Amelia (Credits: SKA)

Kosmonauta.net

Oprócz ABM Space Education końcem roku, dzięki konwersji portalu Kosmonauta.net do formy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstała druga firma nastawiona na aktywne uczestnictwo w kształtowaniu polskiego sektora kosmicznego w najbliższych latach.

Założyciele Kosmonauta.net Spółka z o.o. (Credits: Kosmonauta.net)

Przedstawiciele portalu byli obecni na wielu ważnych wydarzeniach, z których warto wymienić International Astronautical Congress (prezentacja o perspektywach rozwoju rynku usług suborbitalnych w Europie Centralnej), SEMWO'11 na Litwie, EURISY i SSA w Warszawie,  Le Bourget, oraz na spotkaniu z dyrektorem generalnym ESA w Paryżu.

Przy współpracy z Polskim Forum Astronautycznym, portal realizuje misje balonów stratosferycznych Hevelius – aktualnie trwają pracuje nad misją ScopeDome Hevelius 2.

Astronautilus

Po sześciu latach przerwy swoją działalność wznowił Astronautilus. Periodyk ów, to popularnonaukowe czasopismo poświęcone w całości zagadnieniom astronautyki oraz dziedzin pokrewnych. Narodziło się na początku 2003 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalny periodyk o ściśle astronautycznym profilu. Od tego czasu jest jedynym w Polsce czasopismem o takiej tematyce, z każdym numerem coraz wyżej podnosząc poprzeczkę jakości merytorycznej i edytorskiej.

Dzisiejszy AstroNautilus to cieszący się niesłabnącą popularnością dwumiesięcznik, dostarczający informacji o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach w kosmosie - poczynając od powierzchni Ziemi, a kończąc na najodleglejszych gwiazdach.

Pomysłodawcą i redaktorem naczelnym pisma jest Andrzej Kotarba, geoinformatyk pracujący w Centrum Badań Kosmicznych PAN,  zaś zastępcą redaktora naczelnego jest Waldemar Zwierzchlejski, twórca serwisu Loty Kosmiczne, piszący również dla "Lotnictwa" i "Skrzydlatej Polski".

W trzech ostatnich numerach można przeczytać m.in. o Planetoidzie Westa oraz zbliżającej się do niej sondzie Dawn, satelicie PW-Sat, Polskim Towarzystwie Rakietowym, penetratorze CHOMIK, końcu programu Wahadłowców. W każdym numerze znajduje się również lista startów rakiet przewidzianych na dany okres.

Copernicus - Project

Copernicus Project - organizacja pozarządowa powstała w kwietniu 2005 roku. Działa jako stowarzyszenie zwykłe na podstawie regulaminu oraz przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.
Jego głównym celem jest propagowanie idei taniego dostępu do przestrzeni kosmicznej udostępniając młodym, ambitnym ludziom platformę do eksperymentowania i realizowania własnych badań naukowych. W projektach realizowanych w 2010 roku wzięło udział około stu uczestników i kilkunastu wolontariuszy.

Zespół Copernicus Project składa się z doświadczonych specjalistów różnych dziedzin i różnych zawodów. Łączy ich pasja i chęć odkrywania. Członkiem zespołu Copernicus Project może być każda osoba aktywnie uczestnicząca w realizowanych projektach.

Start balonu CP-15 (Credits: Copernicus-Project)

Flagowe projekty to: Near Space Program – Europejski Projekt Balonowy, Szkółka Techniczna – zajęcia pozalekcyjne na szkół, MiniSat.

Tradycją Copernicus Project stały się już starty balonów z Funki koło Chojnic. W tym pięknym  zakątku położonym w Borach Tucholskich odbyła się w tym roku kolejna "Szkółka Techniczna" Copernicus Project, podczas której w sobotę 24 września poleciał balon CP15.

Wcześniej, w lipcu bieżącego roku w Klubie Stara Remiza we Włocławku odbył się Wernisaż "Troposferycznie”, przedstawiający najpiękniejsze fotografie, jakie członkowie Copernicus Project zrealizowali przez ostatnie lata. Gościem specjalnym był Prezydent Miasta Włocławka wraz z małżonką. Zdjęcia z wernisażu dostępne są pod adresem: http://copernicus-project.org/galeria,137/1

Polskie Towarzystwo Astronautyczne

W dniach 20-21  października 2011 roku odbyła się Konferencja "Tendencje Rozwojowe  Technik i Technologii Kosmicznych" znana poprzednio pod nazwą "Tendencje  Rozwojowe Napędów Kosmicznych". Konferencja była siódmą z kolei  konferencją na temat technik kosmicznych organizowaną przez Polskie  Towarzystwo Astronautyczne, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych  PAN, Centrum Badań Kosmicznych, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki  Warszawskiej, Instytut Optoelektroniki i Instytut Lotnictwa w Warszawie.

Na konferencji wygłoszono 11 referatów. Tematyka obejmowała techniki kosmiczne do zbierania tzw. śmieci kosmicznych, symulacje zderzeń odłamków z osłonami statków kosmicznych, modelowanie silników rakietowych, prace nad stałymi materiałami pędnymi, rakiety wysokiej mocy i eksperymentalne, projekty pojazdów do turystyki kosmicznej.

W konferencji uczestniczyło około 20 uczestników z Polski i 1 gość z zagranicy. Uczestnicy reprezentowali następujące instytucje zajmujące się tematyką technik i technologii kosmicznych: Komitet Badań Kosmicznych PAN, Polskie Towarzystwo Astronautyczne, Politechnikę Warszawską, Studenckie Koło Astronautyczne, Niemieckie Centrum Badań Lotniczych i Kosmicznych (DLR), Centrum Badań Kosmicznych PAN i Instytut Lotnictwa.

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych

Z inicjatywy Komitetu, z okazji 80-tych  urodzin Prof. Jacka Walczewskiego, dnia 4 listopada  odbyło się Seminarium. Spotkanie odbyło się w jednej z sal AGH. Wśród kilku prelegentów przypominających liczne sukcesy dostojnego Jubilata, głos zabrał również sam Pan Prof. Walczewski. Potwierdził publicznie fakt zamknięcia programu przez Rosjan po tym, jak Meteory 2 zbliżyły się do granicy kosmosu. Po skończonych prelekcjach przemówiły jeszcze dwie osoby, min. Pan Witold Wiśniowski Dyrektor Instytutu Lotnictwa, który jest modelarzem rakietowym z klubu "Zefirek" z Muszyny. Wspomniał on Pana Mieczysława Twardowskiego, dwukrotnego Mistrza Świata w modelarstwie kosmicznym, który to zajmuje się "produkcją" modeli rakiet Meteor 1.

Profesor Jacek Walczewski

Komitet współorganizował Konferencje "Tendencje Rozwojowe  Technik i Technologii Kosmicznych", o której pisaliśmy przy okazji Polskiego Towarzystwa Rakietowego, oraz II Sieradzką Konferencję Kosmiczną, która odbywała się pod hasłem "Śladami Arego Szternfelda - francuskie związki", której głównym organizatorem było Muzeum Okręgowe w Sieradzu.

W dniu 16 grudnia odbyła się sesja otwarta Zebrania Plenarnego Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN kadencji 2011-2014

Podkarpackie Amatorskie Stowarzyszenie Astronomiczno Astronautyczne

Zwieńczeniem 2010 roku było dla Nas podjęcie współpracy z serwisem Kosmonauta.net, oraz Muzeum Historycznym miasta Gdańsk, w ramach obchodów "Roku Jana Heweliusza". Współpraca nabrała realnych kształtów w styczniu, kiedy to w Muzeum Historycznym miasta Gdańsk, obok wystawy "50 lat NASA", stanęła wystawa "Dogonić Kosmos”.

W dniu 11.06.2011 w Rzeszowie w ramach II Interaktywnego Pikniku Wiedzy „Dzień Odkrywców” miał miejsce zorganizowany przez PASAA happening Dogonić Kosmos VI. W tym roku swoje osiągnięcia zaprezentowały: Podkarpackie Amatorskie Stowarzyszenie Astronomiczno Astronautyczne, Polskie Towarzystwo Rakietowe, Studenckie Koło Astronautyczne, oraz Mars Society Polska.

Kolejną sposobnością do popularyzacji astronautyki były Podgórzańskie Atrakcje Naukowe Łużna 2011. Tego roku odbywały się one 17 i 18 września. Podczas imprezy prezentowaliśmy wystawę „Dogonić Kosmos”.

Przez cały 2011 rok dokładaliśmy starań by nasz flagowy projekt, portal KosmicznaPolska.pl mógł nieprzerwanie działać, dostarczając świeżych informacji na temat polskiego sektora kosmicznego.

KosmicznaPolska.pl

W dniu 12 grudnia minął rok od momentu ukazania się pierwszego regularnego artykułu w naszym serwisie. Od tego momentu relacjonowaliśmy dla Państwa wiele ważnych wydarzeń związanych z rozwojem i popularyzacją technologii kosmicznych w Polsce. Zrealizowaliśmy kilka reportaży i filmów reklamowych, które dokumentowały przebieg ważnych wydarzeń dla środowiska związanego z branżą kosmiczną.

Na szczególną uwagę zasługują tutaj: Spot Reklamowy Polskiego Towarzystwa Rakietowego, jaki zrealizowaliśmy w kwietniu.


Spot reklamowy Polskiego Towarzystwa Rakietowego (Credits: Kosmicznapolska.pl)

Filmowe Podsumowanie Udziału Polskich Drużyn na URC 2011, do którego zdjęcia realizowaliśmy w maju,


Polskie Drużyny na URC 2011 (Credits: Kosmicznapolska.pl)

a także Reportaż z Konferencji Wielki Jubileusz Wielkiego Lotu. We wrześniu zrealizowaliśmy zdjęcia do relacji z uroczystości nadania imienia Lem jednemu z satelitów programu Brite-PL.


Uroczystość nadania imienia LEM pierwszemu polskiemu satelicie naukowemu (Credits: Kosmicznapolska.pl)

Nasze kamery towarzyszyły płk. Georgowi Zamce podczas jego wizyty w Polsce. Podczas konferencji "Wielki Jubileusz Wielkiego Lotu", towarzyszyliśmy płk. Musie Manarovovi oraz gen. Mirosławowi Hermaszewskiemu. Przedstawiciele Studenckiego Koła Astronautycznego, przybliżyli nam kwestie związane z lotem satelity PW-Sat na pokładzie rakiety Vega. Wszystkie filmy jakie realizujemy, i wiele innych obejrzeć mogą Państwo na naszym kanale DogonicKosmos w witrynie youtube.

W kwietniu podczas konferencji „Wielki Jubileusz Wielkiego Lotu” poświęconej 50 rocznicy lotu Gagarina w kosmos, we współpracy z Polskim Towarzystwem Rakietowym przeprowadziliśmy video-relację na żywo z tego wydarzenia. Podczas uroczystości nadania imienia Lem jednemu z satelitów programu Brite-PL, jako jedyni z przedstawicieli licznie zgromadzonych mediów, po raz drugi powtórzyliśmy z sukcesem video-relację w czasie rzeczywistym.

Praca w terenie to okazja do przeprowadzenia rozmów z ciekawymi ludźmi i do zaglądnięcia w miejsca o których wcześniej nie miało się pojęcia iż są tak blisko. W mijającym roku mieliśmy możliwość przeprowadzić wywiad z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panią Barbarą Kudrycką. Byliśmy obecni podczas uroczystego otwarcia nowej wirówki przeciążeniowej w WIML. Ponadto udało nam się dotrzeć do finalistów konkursu Odyseja Kosmiczna 2001 radia RMF FM, z którymi przeprowadziliśmy obszerne wywiady, ukazując po 10 latach kulisy owego konkursu.

We wrześniu, nasz portal wspólnie z Polskim Towarzystwem Astronautycznym w imieniu przedstawicieli organizacji pozarządowych skupionych wokół sektora technologii kosmicznych  i technik satelitarnych przesłał list do szefów sztabów wyborczych. Każda z partii posiadających przedstawicieli w Zespole Parlamentarnym ds. Przestrzeni Kosmicznej otrzymała od przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych sektora kosmicznego listę pięciu pytań dotyczących kondycji, oraz  przyszłości polskiego sektora kosmicznego. Odpowiedzi opublikowane zostały na łamach naszego portalu przed zapadnięciem ciszy wyborczej, tak by każdy z wyborców, któremu bliski jest temat rozwoju polskiego sektora kosmicznego, mógł na ich podstawie wyrobić sobie opinię.

12 grudnia ubiegłego roku na naszym portalu zamieściliśmy ankietę w której zapytaliśmy, czy Polska powinna inwestować w rozwój technologii kosmicznych. Wyniki w których na 864 osoby  70.3%   jest  zdecydowanie na tak na  20.7%  zdecydowanie na nie, ukazują, iż w Polsce rośnie świadomość dzięki inicjatywom podejmowanym przez przedstawicieli środowisk kosmicznych, co pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją.

Sonda na temat woli angażowania się w rozwój technologii kosmicznych przez Polskę (Credits: KosmicznaPolska.pl)

Chcielibyśmy poznać wasze zdanie, jakie wydarzenie w 2011 roku miało największy wpływ na rozwój polskiej astronautyki? Swoje głosy możecie oddawać w nowej sondzie jaką opublikowaliśmy na stronie głównej.

Przyszły rok przyniesie nowe wyzwania i nowe pomysły, już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w tworzeniu portalu KosmicznaPolska.pl. Jeśli lubisz pisać i orientujesz się w tym, co na bieżąco dzieje się na "polskim podwórku" w sferze technologii kosmicznych, jesteś programistą, webmasterem, grafikiem z zamiłowania lub z zawodu, czekamy na Ciebie! Napisz do nas używając formularza kontaktowego.

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku, redakcja portalu KosmicznaPolska.pl życzy wszystkim czytelnikom wspaniałego, bogatego w kreatywne pomysły roku 2012, oraz spełnienia najskrytszych marzeń.  Zapraszamy na drugą część podsumowania, które w formie kalendarium ukaże się już w nowym roku.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę