Copernicus: Nowa nazwa programu GMES

Share

Logo programu Copernicus (Credits: Komisja Europejska)„Copernicus” to nowa nazwa realizowanego przez Komisję Europejską programu monitorowania Ziemi, wcześniej znanego jako GMES (Global Monitoring for Environment and Security – Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa).

Nową nazwę ogłosił 11.12.2012 roku wiceprzewodniczący Komisji Antonio Tajani podczas posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności. W świecie coraz bardziej zagrożonym klęskami żywiołowymi i innymi katastrofami Copernicus ma monitorować stan środowiska na lądzie, morzu i w powietrzu, a także zwiększać bezpieczeństwo obywateli. Oprócz tego Copernicus jest siłą napędową dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, gdyż według wyników niedawnego badania, daje on możliwość utworzenia do 85 tys. nowych miejsc pracy w latach 2015–2030 (zob. IP/12/1304.)

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: „Zmieniając nazwę z GMES na Copernicus składamy hołd w wielkiemu europejskiemu naukowcowi i obserwatorowi – Mikołajowi Kopernikowi. Tak jak on w XVI wieku pomógł lepiej zrozumieć nasz świat, tak i europejski program monitorowania Ziemi pozwala nam dogłębnie zrozumieć naszą zmieniającą się planetę i umożliwia podjęcie konkretnych działań mających poprawić jakość życia obywateli. Program Copernicus osiągnął już dojrzałość, a wkrótce uruchomione zostaną wszystkie jego usługi. Dzięki większej dostępności danych zwiększy się liczba użytkowników, co pozwoli łatwiej osiągnąć tak bardzo dziś upragniony wzrost”.

Dlaczego przemianowano GMES? Skąd nazwa „Copernicus”?

Wszystkie usługi w ramach programu Copernicus zostaną wkrótce uruchomione. Dzięki zwiększonej dostępności danych wzrośnie liczba użytkowników. Nowa nazwa sprawi, że wiedza o programie będzie miała większy zasięg geograficzny i społeczno-ekonomiczny – w ten sposób pojawią się szanse wzrostu i stworzenia nowych miejsc pracy. Duży nacisk zostanie położony na podmioty regionalne i lokalne – zarówno organy publiczne, jak i przedsiębiorstwa prywatne lub obywateli.

Wybierając nazwę „Copernicus” składamy hołd w wielkiemu europejskiemu naukowcowi i obserwatorowi – Mikołajowi Kopernikowi. Opracowana przez Mikołaja Kopernika heliocentryczna teoria budowy wszechświata jest przez wielu uznawana za podwaliny nowoczesnej nauki. Kopernik rozpostarł przed człowiekiem nieskończony wszechświat, wcześniej ograniczony obrotami planet i słońca wokół Ziemi – stworzył świat, który nie ma granic. Ludzkość skorzystała z jego mądrości i dzięki temu narodził się duch badań naukowych, który pozwolił nam lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy.

Copernicus

Copernicus obejmuje zestaw usług w zakresie gromadzenia danych i dostarczania informacji z wykorzystaniem satelitów i naziemnych czujników do monitorowania środowiska i zjawisk naturalnych występujących na Ziemi.

Copernicus jest nie tylko narzędziem służącym poprawie jakości życia obywateli Europy, lecz również ma potencjał, aby stać się bardzo ważnym elementem unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Copernicus nie zastępuje istniejących europejskich zasobów, lecz uzupełnia je zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników oraz ma zapewniać trwałość i autonomię europejską w perspektywie długoterminowej.

Copernicus zwiększa nasze bezpieczeństwo na wiele sposobów, na przykład dzięki lepszemu zarządzaniu klęskami żywiołowymi, umożliwiającemu szybszą interwencję, a co za tym idzie – zapobieganie wypadkom śmiertelnym i stratom materialnym. Dostarcza on również wiarygodne informacje do celów monitorowania i prognozowania zmian klimatu.

Copernicus przyczynia się do poprawy zarządzania zasobami naturalnymi, pozwala monitorować jakość atmosfery i oceanów, pomaga zoptymalizować działalność rolniczą oraz wspierać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Umożliwia on lepsze planowanie miast dzięki monitorowaniu niekontrolowanej ekspansji miejskiej oraz usprawnianiu ruchu transportowego.

Credits: Komisja Europejska

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę