Ogłoszenie o rozpoczęciu drugiego konkursu Task Force Pl - ESA

Share

(Credits: esa.int)Na portalu Europejskiej Agencji Kosmicznej EMITS pojawiło się ogłoszenie o rozpoczęciu drugiego konkursu Task Force Pl - ESA

Polska będąc jednym z członków Europejskiej Agencji Kosmicznej jest zobowiązana do płacenia składki członkowskiej. Dla Polski składka została określona na 30 mln euro rocznie. Składka podzielona jest na dwa główne elementy: składkę podstawową (program podstawowy) uzależnioną od wysokości PKB i składkę opcjonalną, z której finansowane są programy opcjonalne, której wartość zależy od decyzji danego kraju.

Program obowiązkowy obejmuje cześć naukową i technologiczną m. in. badania przestrzeni kosmicznej oraz budowę i wykorzystanie sprzętu służącego takim badaniom, programy naukowe – fizyka systemu słonecznego, astronomia i fizyka podstawowa, podstawowe badania technologiczne, programy edukacyjne, pośrednictwo w przepływie informacji o programach kosmicznych państw.

Uczestnictwo w programach opcjonalnych jest decyzją każdego państwa członkowskiego i jest zależne od wyniku negocjacji. Zakres poszczególnych programów jest niedookreślony, pozostawiając pole do kooperacji przy ich ustalaniu z państwami uczestniczącymi. Finansowanie zależy od zaangażowania i wysokości składek zdeklarowanych uczestników. Główne obszary składające się na programy opcjonalne to: obserwacja Ziemi, telekomunikacja, nawigacja satelitarna czy transport kosmiczny.

W przypadku Polski program podstawowy w latach 2013 - 2017 dotowany będzie kwotą 19,1 mln euro rocznie, zaś programy opcjonalne kwotą 7,4 mln euro rocznie.

Do 90 % procent pieniędzy wpłaconych w postaci składki może wrócić do polskich firm i instytucji w postaci kontraktów, pozostałe 10% do koszty obsługi administracyjnej i ekspertyzy ESA. ESA by wesprzeć nowe kraje członkowskie dając czas na oswojenie się z metodyką współpracy z ESA, agencja pozwala na okres przejściowy, w przypadku Polski został on ustalony na 5 lat (Czechy zdecydowały się na 10 lat). W tym czasie ze składki obowiązkowej wyodrębniona zostaje pula pieniędzy, zwana programem Polish Industry Incentive Scheme, w ramach której propozycje własnych projektów do ESA mogą zgłaszać tylko polskie podmioty (zagraniczne podmioty mogą występować w postaci podwykonawców).  Dla Polski jest to 45 % składki podstawowej czyli 8,59 mln euro rocznie.

W ramach pierwszego „Polish Industry Incentive Scheme” złożone zostały 73 projekty na łączną kwotę 17,122049 mln Euro. 54 wnioski (82% całości) złożyły przedsiębiorstwa (na kwotę 14 mln Euro), a 19 (ponad 3 mln Euro) instytucje naukowo-badawcze. W ocenę wniosków zaangażowanych było 74 ekspertów ESA. Zaakceptowanych zostało 31 wniosków na kwotę 5,335 mln Euro, co daje bardzo wysoki jak na ESA współczynnik sukcesu – 42%. 25 (89%) wniosków należało do przedsiębiorstw (4,756 mln), a 6 (11 %) do instytucji naukowo-badawczych (578, 432 tys. Euro).

Warto zwrócić uwagę na aktywność i wysoki wskaźnik sukcesu wśród przedsiębiorstw (zaakceptowany został co drugi wniosek). Jest to pozytywne zaskoczenie, ponieważ dotychczasowe polskie doświadczenia i kompetencje związane z realizacją projektów dla sektora kosmicznego zlokalizowane były głównie w instytucjach naukowo-badawczych.

Ponadto od listopada 2012 r. liczba polskich podmiotów ( firm i instytutów ) zarejestrowanych w bazie EMITS podwoiła się i dziś wynosi 140 podmiotów.

Wnioski w tegorocznym konkursie Task Force mogą obejmować cztery typy projektów:

  • prace nad sprzętem (hardware) do misji kosmicznych
  • prace badawczo-rozwojowe
  • studia przygotowawcze
  • prace nad aplikacjami korzystającymi z danych satelitarnych.

Ponownie nie będą brane pod uwagę projekty edukacyjne i „awareness”.

W tym roku firmy i instytuty aby wziąć udział w konkursie muszą wypełnić  i przesłać wnioski w terminie do 14 kwietnia.

Informacja na temat konkursu dostępna jest  na stronie: http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main w zakładce Intended Invitations to Tender pod numerem 14.179.01.

źródło: Ministerstwo Gospodarki, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, Kosmonauta.net

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę