Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne

Share

Logo Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium AstronomicznegoW dniach 24-26 marca, w Grudziądzu odbędzie się Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne.Seminarium  organizowane jest od 36 lat, a od 26 lat ma charakter  ogólnopolski. Realizowane jest przez Planetarium i Obserwatorium  Astronomiczne w Grudziądzu oraz Olsztyńskie Planetarium i  Obserwatorium Astronomiczne. W każdym z województw, które zgłaszają chęć  wzięcia udziału w akcji rozpisywany jest konkurs na najlepszy referat  astronomiczno-astronautyczny adresowany do uczniów szkół  ponadgimnazjalnych, organizowany przez Kuratoria lub inne instytucje  związane z astronomią.

Na seminariach wojewódzkich wyłaniane są dwie  najlepsze prace, które dalej są kwalifikowane na finał OMSA w  Grudziądzu. Te wyróżnione referaty są  prezentowane na sesjach tematycznych i są oceniane przez jury  reprezentowane przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie  Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polskie Towarzystwo  Astronautyczne, złożone z wybitnych astronomów. Skład jury z 2010 roku:  dr Henryk Brancewicz, mgr Bogusław Kulesza, dr Adam Michalec, dr Maciej  Mikołajewski, dr Maria Pańków, dr Krzysztof Rochowicz, dr Magdalena  Sroczyńska-Kożuchowska, prof. Andrzej Woszczyk, mgr Piotr  Wychudzicki.

Każdego  roku w akcji bierze udział kilkuset młodych ludzi, a w 2000 roku liczba  uczestników przekroczyła 1000. Celem Seminarium jest propagowanie  astronomii i astronautyki wśród młodzieży oraz rozwijanie ich  zainteresowań.  Młodzi uczą się tutaj autoprezentacji oraz logicznego argumentowania.  Duża część finalistów OMSA zostaje stypendystami Krajowego Funduszu na  rzecz Dzieci zajmującego się pomocą w rozwoju wybitnie uzdolnionej  młodzieży. Laureatami Seminarium jest zarówno wielu wybitnych  astronomów, ale również wiele innych osób, które odnoszą sukcesy w wielu  różnych dziedzinach życia i nauki. Nagrodami są głównie lornetki,  aparaty fotograficzne oraz  literatura.

W  tym roku 24 marca zostanie zaprezentowane około 30 referatów  pogrupowanych tematycznie: Obserwacje nieba i tematy różne, Układ  Słoneczny i obserwacje oraz Gwiazdy i Wszechświat. Ogłoszenie wyników  zaplanowane jest na 26  marca. W czasie trwania całej imprezy będą miały miejsce wykłady,  obserwacje oraz seans astronomiczny w planetarium w Grudziądzu.

Inicjatorem  i koordynatorem akcji w skali ogólnopolskiej była i jest Komisja  Współpracy Planetariów Polskich Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa  Miłośników Astronomii, działająca w tym zakresie poprzez  roboczy zespół organizacyjny w składzie: dr Kazimierz Schilling z  Planetarium w Olsztynie oraz mgr Małgorzata Śróbka-Kubiak i mgr Mirosław  Kubiak z Planetarium w Grudziądzu. Organizatorami wojewódzkich  konkursów i seminariów były i nadal są Kuratoria Oświaty Urzędów  Wojewódzkich lub Departamenty Edukacji Urzędów Marszałkowskich oraz  Wojewódzkie Ośrodki Metodyczne lub Wojewódzkie Ośrodki Doskonalenia  Nauczycieli.

źródło: Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy Odśwież

O nas

Jesteśmy grupą ludzi, dla których astronautyka jest pasją. Wspieramy polskie dążenia w kierunku gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z polskim space-techem, ta witryna jest dla Ciebie, jeśli chciałbyś nam pomóc wesprzyj nasze działania, dołącz do Nas!

Więcej informacji...

Powrót na górę